Speech van Toon op het PvdA Congres

toon_op_pvda_congres

Afgelopen weekend heeft JS voorzitter Toon Geenen een speech gegeven op het Congres van de Partij van de Arbeid in Breda. Lees hier de hele speech!

Partijgenoten, Over 32 dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk voeren we de campagne tot we erbij neervallen. Deur na deur, straat na straat, cliché na cliché.

Ik voer geen campagne omdat ik wil dat de PvdA de grootste wordt, alleen maar om de grootste te zijn. Ik voer campagne omdat ik als de dood ben dat sociaal en slim gemeentebeleid tot de grond wordt afgebroken als rechtse partijen als D66 en de VVD het voor het zeggen krijgen in de gemeente. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bepaalt of de kabinetsplannen sociaal of asociaal uitpakken.

Want vergis u niet, achter de mooie praatjes van D66 en de VVD over goed onderwijs en ondernemerschap de ruimte geven gaat een verwrongen wereldbeeld schuil.

Een wereld waarin alleen mensen met een goede opleiding en veel geld op de bankrekening volwaardig zijn. Mensen die het minder hebben, door pech of een slechtere startpositie, kunnen hun rug op.

Ik heb D66 nog nooit gehoord over het MBO, maar over Ipadscholen raken ze maar niet uitgepraat. En de VVD rust niet voordat iedereen die recht heeft op een uitkering zich ellendig en schuldig voelt. Alles voor de winnaars. Alles voor de elite. De mensen die niet in het centrum of de villawijken wonen zijn losers, mensen zonder bestaansrecht.

Een giftige cocktail van misplaatst gejuich over eigen verantwoordelijkheid en cadeaus voor de happy few wordt tijdens de campagnes van D66 en VVD over Nederland uitgestort, onder het mom van “vooruitgang”.

Compleet wereldvreemd en losgezongen van echte problemen bedreigen ze de sociale woningvoorraad, het armoedebeleid en een rechtvaardige uitkeringsverstrekking.

Neem nu D66 in Amsterdam, mijn eigen stad. Terwijl veel kinderen in Amsterdam de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, stelden zij voor Chinees in te voeren op de basisschool. Hoe wereldvreemd kan je zijn?

Of kijk naar Hoorn. Het project dat mensen zonder baan daar hielp bij het vinden van nieuw werk is onder leiding van D66 afgeschaft.

Of neem de VVD Den Haag. Daar willen ze de Ooievaarspas, de pas waarmee mensen met een lager inkomen goedkoop kunnen sporten, afschaffen

Allemaal voorbeelden van het afbreken van sociaal en slim beleid dat mensen vooruit helpt. En wat komt er voor in de plaats? Parkeerplaatsen en lagere lasten voor hoge inkomens.

 

D66 en de VVD sluiten een groot deel van de bevolking consequent uit, omdat die in hun ogen te weinig poen of pretenties hebben. Een grof schandaal waar de PvdA zich nooit bij mag neerleggen.

En waar komt toch dat beeld vandaan, dat D66 een links-liberale partij is, die het beste met iedereen voorheeft? Alexander Pechtold wil de arbeidsmarkt hyperflexibiliseren, oprekken tot er geen grammetje zekerheid meer is voor iedereen die niet 3x modaal verdient.

Hoezo D66 onderwijspartij? Ze komen nooit verder dan de kreet er moet beter onderwijs komen. Nul ideeën, nul voorstellen, of het moet gaan over het wetenschappelijk onderwijs. Belangrijk, zeker, maar er is meer dan de universiteit! De kracht van ons land zit juist ook in vakmensen, van bouwvakkers tot verplegers. Daar hoor je ze nooit over.

Het is tijd om weer eens een eerlijk verhaal te vertellen. Over D66 en de VVD, partijen die steeds meer op elkaar lijken. Want D66-ers zijn niets anders dan VVD-ers met een schuldgevoel. Het zijn partijen die ten koste van middengroepen grootverdieners ongevraagd een extraatje geven. God verhoede dat D66 en VVD straks verantwoordelijk zijn voor de zorg en de sociale werkplaatsen in gemeenten.

Gelukkig zijn er ook linkse partijen, die niet accepteren dat D66 en VVD 100 jaar sociaaldemocratisch gemeentebeleid met een pennenstreek verpulveren. GroenLinks bijvoorbeeld. Een partij waarmee het lokaal goed samenwerken is. Hun groene idealen zijn wat mij betreft de onze, hoewel het soms iets realistischer mag.

En natuurlijk de SP. Een partij die lokaal soms doet wat ze in Den Haag helaas nooit doen: verantwoordelijkheid nemen, meedenken en compromissen sluiten. Lokaal weet de SP wel dat je nooit 100% je zin krijgt als je meedoet in coalities, maar dat voor 70% je zin krijgen nog altijd veel beter is dan voor 0%.

En uiteraard, last but not least, onze eigen partij. In veel gemeenten heeft de PvdA de afgelopen jaren grote successen geboekt.

Lokaal probeert de PvdA wel te doen wat nodig is.

Zoals in Venlo, waar onze wethouder Ramon Testroote zich met succes sterk maakt voor slimme zorg in de buurt. De wensen van de bewoner staan daar centraal, niet de kosten of de wensen van duurbetaalde managers.

Of in Assen, waar onze wethouder Albert Smit ervoor zorgde dat de gemeente zelf betaalbare woningen ging bouwen, toen woningbouwcorporaties dat lieten afweten.

Maar niet alles wat de PvdA lokaal aanraakt, verandert in goud. Neem nu het bezopen cultuurpaleis in Den Haag. Geen enkele Hagenaar heeft erom gevraagd, maar toch komt het, met steun van de PvdA.

 

Nog zo’n voorbeeld: het Groninger forum. Terwijl in de regio Groningen de werkloosheid stijgt, moet en zal de PvdA een budgettaire molensteen om de nek van de stad hangen.

De SP blaast overigens ook een aardig partijtje mee in deze reeks: in Leiden moet er kost wat kost een duur stadskantoor komen, onder leiding van een SP wethouder. Wat is het toch met sommige gemeentebestuurders en hun drift om een groot bouwwerk, liefst “multifunctioneel” neer te zetten.

Moeten ze iets compenseren, zoals een gebrek aan oplossingen voor echte problemen? Laten we toch stoppen met al die luchtkastelen, en eerst maar eens zorgen dat de basis op orde is. Goede zorg in de wijken, alle zwakke scholen tot goede maken en mensen aan het werk helpen.

Dat is de opdracht aan onszelf. Dat is ons verhaal. In de gemeente kunnen we hiervan veel realiseren, de pijn die het kabinetsbeleid soms veroorzaak verzachten.

Logisch dat het soms pijn, als je regeert met de VVD en gedoogd wordt door drie partijen die rechts van de PvdA staan. Logisch, als onze linkse bondgenoten, de SP en GroenLinks, de PvdA in haar eentje het werk laten opknappen.

Nu moeten we steeds onderhandelen met vier partijen die rechtser zijn dan wij. Als de SP ook aan die tafel zou zitten, zou er socialer beleid gevoerd kunnen worden. Maar we moeten zelf ook meer durf tonen.

Want het is moeilijk uitleggen dat we partijen rechts van ons, zoals de SGP, nodig hebben om kabinetsplannen linkser te maken. Bij de bijstandswet werd dit weer eens duidelijk. Dankzij de christelijke partijen, niet dankzij onze eigen staatssecretaris werden de voorstellen draaglijker. Verdomme, denken wij bij de JS dan. Waarom deden wij dat niet zelf?

Meer durf is vooral nodig bij het oplossen van ons grootste probleem. Op Europees, nationaal en lokaal niveau is dat de werkloosheid.

Die is schrikbarend hoog, door de economische crisis maar ook door keiharde bezuinigen van dit kabinet. De werkloosheidsaanpak van het Kabinet heeft nog niet genoeg effect. Een ambassadeur jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk, die weinig resultaat boekt en een reeks banenplannen is onvoldoende om het tij te keren. De bestrijding van werkloosheid moet wat de Jonge Socialisten betreft dan ook de allerhoogste prioriteit blijven.

Maar helaas blijkt uit alles dat onze coalitiepartner VVD mensen zonder werk minderwaardig vindt. Dat werkloosheid ze eigenlijk weinig interesseert, zolang de begroting maar glanst. Dat vertaalt zich in schaamteloze kretologie tegen werkzoekenden.

 

U kent die uitspraken wel: “Als je maar wil is er heus wel werk.” “Je moet het zelf oplossen, de overheid kan geen banen creëren.” Belachelijke teksten. Alsof de honderdduizenden nieuwe werklozen van de afgelopen jaren door hun eigen schuld geen werk hebben. Alsof mensen in de WW en bijstand allemaal luie uitvreters zijn.

De PvdA moet zich met hand en tand verzetten tegen het idee dat werkloosheid een individueel probleem is, waar je als individu vooral voor verantwoordelijk bent.

D66 en de VVD zijn er als de kippen bij om te roepen dat de overheid geen banen kan creëren.

De overheid creëert geen banen? Vertel dat aan schoonmakers die weer in vaste dienst komen bij de gemeenten, in plaats van flexcontract naar flexcontract te rennen. Vertel dat aan de bouwvakkers die duurzame sociale huurwoningen helpen bouwen.

Wegkijken, dát creëert geen banen. Denken D66 en VVD dan dat de markt het allemaal wel oplost? We hebben met de financiële crisis weer eens kunnen zien waar een ongereguleerde markt toe leidt: een puinhoop.

De PvdA moet meer strijd leveren voor werkgelegenheid. Op Europees niveau, in Den Haag maar vooral ook in gemeenten. In woord, en in daad.

Partijgenoten, Op 19 maart staat Nederland voor een belangrijke keuze. Willen we een soort Amerika worden, waar de gemeente er alleen is voor stoeptegels en paspoorten, of willen we onszelf blijven?

Een land waarin de gemeente er is voor haar inwoners. En dan alle inwoners, niet alleen mensen die de wind toch al mee hebben. Met zorg die dichtbij mensen staat en er voor mensen is. Met een sociaal beleid dat ervoor zorgt dat niemand in extreme armoede hoeft te leven in ons land. Met voldoende kansen, juist voor mensen die niet alles op een presenteerblaadje krijgen aangereikt.

Op 19 maart heeft Nederland de keuze. Of we slaan rechtsaf met D66 en de VVD of we kiezen sociaal met de PvdA. Nog 32 dagen om Nederland rood te kleuren. Laten we zo direct in Breda beginnen.

Dank u wel.

Categorieën: Algemeen, Partij van de Arbeid

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA