Snoer jongeren niet de mond!

Democratie bestaat niet alleen maar in de Tweede Kamer. Het bestaat ook niet alleen per referendum, en al helemaal niet alleen in het stemhokje. Democratie betekent dat iedereen die bij een beslissing betrokken is, zich daarover moet kunnen uitspreken. Dat is de reden dat interne partijdemocratie zo ontzettend belangrijk is. Hoe traag, moeilijk, vervelend en bijna zinloos het soms ook lijkt: partijdemocratie is bijzonder waardevol, en op partijcongressen kan principiële kritiek op de koers van de partij worden geuit. Vaak zijn het juist de jongerenorganisaties die een partij proberen te houden aan haar principes. Het past een partij dus niet om een jongerenorganisatie op haar congres het zwijgen op te willen leggen — of het nou de PvdA is, die niet inhoudelijk wil ingaan op JS-voorstellen, of de VVD, die de JOVD spreekrecht ontzegt. Juist als een partij regeringsverantwoordelijkheid gaat dragen is interne, principiële kritiek keihard nodig, en daar moet je niet voor weg rennen. Hoewel we het inhoudelijk zeer oneens zijn, steunt de JS op dit punt de JOVD in haar kritiek op de VVD.

Categorieën: Algemeen

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA