Schizofreen kabinetsbeleid

De JS is enthousiast over het voorstel voor een nationale investeringsbank om de werkeloosheid aan te pakken, maar vindt het onbegrijpelijk dat er tegelijkertijd nog zoveel bezuinigd wordt, waardoor de werkeloosheid weer verder oploopt.

Vandaag werden dan eindelijk de kabinetsplannen bekend om nog eens zes miljard te bezuinigen, bovenop de tientallen miljarden die rechtse partijen in de afgelopen jaren al weggesneden hadden uit de rijksbegroting. Waar de PvdA vroeger benadrukte verder te kijken dan de CPB-cijfers, kenmerkt het eerlijke PvdA-verhaal over de begroting zich vooralsnog door het selectief lezen en positiever voorspiegelen van de CPB-cijfers en reacties van de media. Onbegrijpelijk, want de verzorgingsstaat wordt stukje bij beetje verder afgebroken en vervangen door onzekerheid, onder het mom van een participatiesamenleving.

Na drie jaar waarin de begroting vooral door rechtse partijen werd opgesteld, was het te hopen dat het dit jaar ietsje beter zou worden, nu de PvdA zelf aan de knoppen zit. Ietsje beter was het inderdaad, aan de horizon gloort voorzichtige groei. Maar die wordt ons ieder jaar in het vooruitzicht gesteld, terwijl er in de loop van het daaropvolgende jaar toch sprake van krimp blijkt te zijn. Bovendien is het maar de vraag of het voorzichtige herstel dankzij of ondanks het kabinetsbeleid komt. Het schizofrene kabinetsbeleid biedt namelijk absoluut geen zekerheid en de meeste lichtpuntjes zijn vooral tot stand gekomen dankzij vakbonden en maatschappelijke organisaties die de afgelopen tijd gesloten zijn in de verschillende akkoorden.

De JS is enthousiast over het voorstel voor een nationale investeringsbank om de werkeloosheid aan te pakken, maar vindt het onbegrijpelijk dat er tegelijkertijd nog zoveel bezuinigd wordt, waardoor de werkeloosheid weer verder oploopt. Deze schizofrenie in het kabinetsbeleid is niet uit te leggen. Daarnaast blijven Dijsselbloem en Samsom zich
bedienen van rechtse retoriek als ‘het huishoudboekje op orde brengen’, terwijl een eigen sociaaldemocratisch verhaal ontbreekt. De PvdA verdedigt het regeringsbeleid alsof het haar eigen idealen zijn. Op die manier is het een levensgroot risico dat die zo gewenste participatiesamenleving vooral uitwerkt in ‘zoek het zelf maar uit’.

Ook de oppositie heeft geen reëel antwoord op de problemen van Nederland. Als we het clichématige gebrul van Wilders lekker laten voor wat het is, blijft er vooral veel voorspelbaarheid over. Voor Alexander Pechtold en D66 moet het laatste stukje zekerheid voor werknemers geofferd worden aan het altaar van de flexibilisering en blijven de liberalen hameren op het openbreken van het sociaal akkoord en het afbreken van de WW. Het CDA, nooit te beroerd om in een gat op rechts te springen, zoekt zijn heil vooral in belastingverlagingen, en vindt de bekostiging daarvoor in het terugbrengen van de nullijn voor verplegers en docenten, en nog meer bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. De SP ziet ten slotte elke overheveling van sociale rechten naar de samenleving als verraad aan de linkse beginselen, terwijl Bram van Ojik namens GroenLinks überhaupt niet zo veel te zeggen had.

Met zo’n potpourri aan belangen en eigen troetelkiezers is het geen wonder dat er vanuit de oppositie eigenlijk geen gezamenlijk tegenverhaal is, en nog veel minder een gezamenlijke strategie die verder gaat dan “blokkeer het kabinet”. Dat is bijzonder jammer, want met goede ideeën die het kabinetsbeleid verbeteren zal Diederik Samsom ongetwijfeld blij zijn, gezien de grote waarde die hij aan breed draagvlak hecht.

De hoop van de JS is daarom nog steeds gevestigd op Diederik Samsom, die vanuit de Tweede Kamer weer het échte PvdA-verhaal moet gaan vertellen. Investeren in groei, banen en eerlijk delen zonder tegelijkertijd de economie kapot te bezuinigen, want dat laten we liever aan rechts over. De Jonge Socialisten zullen Samsom daar op de komende ledenraad in ieder geval op aanspreken, en met ons hopelijk vele kritische PvdA’ers.

Zie ook wat JS voorzitter Toon Geenen op Volkskrant.nl te zeggen had.

Categorieën: Economie & arbeidsmarkt

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA