Samen voor goed werk

Elke week schrijft een van onze bestuursleden over wat hem/ haar bezighoudt. Dit keer schreef Jordy een blogje over goed werk.

Sinds jaar en dag staat de JS voor goed werk. Dit is werk dat voorziet in bestaanszekerheid en daarnaast nog zoveel meer. Juist aan die bestaanszekerheid, die zo belangrijk is voor iedereen wordt getornd. Doorgeslagen flexibilisering schiet zijn doel ver voorbij en raakt de mensen alleen maar in plaats van dat het ze goed doet. Werkenden zijn niet zeker dat ze hun vaste lasten kunnen betalen door een onzeker inkomen. Zonder een flinke zak met geld is het haast onmogelijk om een hypotheek te krijgen. Een eigen bestaan op bouwen is zo voor de starter een lange weg.

Nederland is een welvarend land. Sinds we de crisis te boven zijn gekomen zien we steeds meer positieve berichtgeving. Werkeloosheid neemt af, mensen krijgen weer vertrouwen in de economie en hebben weer een positief beeld over de toekomst. Helaas is dit niet het enige nieuws dat naar buiten komt. Tegelijk met het positieve nieuws komt ook naar buiten dat niet iedereen het beter krijgt. De werkloosheidscijfers kunnen wel afnemen, dit wil helaas niet zeggen dat de koopkracht ook gaat stijgen. Honderdduizenden Nederlanders hebben wel werk maar zijn toch arm. Dit moet niet kunnen, werken moet lonen. Deze mensen doen hun uiterste best om zichzelf te ontwikkelen en hun steentje bij te dragen aan de enorme ‘welvaart’ die Nederland op het moment ervaart. Maar het moet niet alleen goed gaan met Nederland, het moet ook goed gaan met de honderdduizenden Nederlanders die keihard werken, maar nog steeds in armoede leven. Want in Nederland werk je niet om te leven, maar moet het voor iedereen mogelijk zijn te leven om te kunnen werken. Want werk is er niet alleen om te zorgen voor brood op de plank. Werk is een plek waar je sociale contacten op kan doen, jezelf ontwikkelt en een bijdrage geeft aan de ontwikkeling van anderen. De honderdduizenden Nederlanders die werken, maar toch in armoede moeten leven kunnen dit niet, voor hun kost het alle kracht die ze hebben om het hoofd boven water te houden. Energie voor al het andere is er dan niet. Dit moet stoppen.

Veel zzp’ers hebben tijdens de crisis een moeilijke tijd beleefd. Nu de crisis voorbij is hebben ze het financieel wat beter maar de voorspelling is dat het aantal werkende armen niet heel snel zal afnemen. De toename van het aantal flexibele contracten is hier een veroorzaker van. Het lijkt erop dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt de komende jaren niet af zal gaan nemen, sterker nog, dit zal nog wel een tijdje zo doorgaan. Veel zzp’ers werken zonder een verzekering te hebben. Dit is een te grote kostenpost voor ze. Dit is gevaarlijk, vooral in sectoren waar veilig werken bijzonder nauw komt. Het hebben van een verzekering is in geval van een ongeluk dan enorm belangrijk. Iedere zzp’er zou zich moeten verzekeren, maar dit kan niet zonder een goed loon.

Maar ook andere zwakke groepen lijden onder de flexibilisering. Neem alleenstaande ouders, mensen met een migratieachtergrond. De baankansen zijn al gering voor deze mensen, maar als ze een baan hebben, kunnen ze weinig uren maken tegen een lager uurloon. Een hoger loon eisen gaat niet, dan wordt je vervangen door iemand die hetzelfde werk nog goedkoper doet. En de onzekerheid van mensen of ze wel een vast contract en daarmee een stabiel salaris kunnen krijgen zal ook alleen maar toe gaan nemen.

Als JS zetten we ons samen met andere partijen in voor beter werk. Afgelopen week deden we mee aan de Mars voor Zekerheid. Samen met de FNV streden we voor meer vaste banen. 1 miljoen vaste banen was de insteek. Daar gaan we voor. Samen kunnen we tegenwicht bieden aan de afbreuk van de arbeidsmarkt.

Categorieën: Blog, Economie & arbeidsmarkt

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA