Rise up 4 Rojava

Opiniestuk van Hayri over de huidige situatie in Noord-Syrië

Rojava

Afgelopen week zijn we met zijn allen opgeschrikt door de aanval van het Turkse leger op de Koerden in Noord–Syrië. Als Jonge Socialisten veroordelen wij de aanval op het relatief rustige gebied waarin Koerden, Arabieren, Assyriërs, Armenen, Yezidi’s, Christenen, Turkmenen, LHBTI’ers en alle anderen in vrede samenleven.

Sinds het begin van de oorlog in Syrië hebben de Koerden zich verenigd en verdedigd tegen aanvallen van buitenaf. Zij hebben sinds het begin gesteld dat een democratisch Syrië essentieel is. Dit willen zij bereiken door middel van ‘confederalisme’. Dit houdt kortgezegd in dat iedereen het recht heeft zichzelf te besturen. Er zijn wijkparlementen, stadsparlementen, regioparlementen en er is ook een landelijk parlement. De wijkparlementen hebben best veel macht over hoe hun wijk bestuurd dient te worden.

Afgelopen jaren zijn de Koerden, met behulp van de VS, zich gaan verenigen met vele andere volkeren onder de koepelorganisatie ‘Syrian Democratic Forces’. De SDF bestaat voor 50% uit Koerden en 50% uit andere volkeren/groepen. De SDF heeft als weinige machthebbers in het Midden-Oosten de LHBTI-rechten geaccepteerd. Dit soort organisaties geven ons hoop op een mooiere toekomst voor de mensen in het Midden-Oosten. Een organisatie die sinds het begin uit vele verschillende volkeren bestaat, zal de eenheid tussen deze volkeren bevorderen. Hiermee wordt er stabiliteit gecreëerd.

Vanuit het Sociaaldemocratisch oogpunt staan wij pal achter de waarden van democratie. Wij geloven dat de SDF, in samenwerking met de EU en VS, in Noordoost-Syrië stabiliteit en democratie brengt. Om deze reden veroordelen wij de aanval op dit verbond van volkeren en roepen wij onze moederpartij op om zich in alle fronten te blijven inzetten, zodat het verbond van de SDF haar democratische waarden kan blijven uitoefenen in het noordoosten van Syrië.

Door Hayri Yildiz
Hayri is JS-lid en persoonlijk zeer betrokken bij de situatie in Noord-Syrië

Categorieën: Blog, Internationale Politiek

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA