PvdA oneerlijk en dubbelhartig over Europa

Vanochtend heeft PvdA-Kamerlid Michiel Servaes zijn steun uitgesproken voor de plannen van EU-voorzitter Van Rompuy. Of er draagvlak onder de bevolking is voor deze plannen lijkt Servaes niet belangrijk genoeg te vinden: “Het democratisch draagvlak wordt morgen niet besproken op de Eurotop.”

De Jonge Socialisten in de PvdA vinden dit onbegrijpelijk. Voorzitter Toon Geenen: “Juist nu er heel verregaande beslissingen worden genomen over een mogelijke begrotingsunie, moet je verzekerd zijn van voldoende draagvlak in de samenleving. Dat is er op dit moment niet. Als je het nu doordrukt, keren nog meer mensen zich van Europa af. De PvdA zou dat belangrijker moeten vinden dan het pleasen van de Europese elite.” Het standpunt van de PvdA-fractie dat draagvlak wel geregeld kan worden nadat er van alles is besloten in Brussel, wordt door de Jonge Socialisten verworpen. “De PvdA zou veel meer waarde moeten hechten aan de democratie. Het is heel raar dat een sociaaldemocratische partij voorstelt om het draagvlak achteraf wel even te regelen” aldus Geenen.

De vraag van de PvdA-fractie om een brief van de regering over hoe het democratische draagvlak  versterkt kan worden, vinden de Jonge Socialisten onvoldoende. De plannen die aankomende donderdag en vrijdag op de Eurotop besproken worden voorzien juist wel in een grote overdracht van soevereiniteit, zeker op termijn – dan is een brief achteraf mosterd na de maaltijd. “Als de PvdA echt staat voor eerlijke politiek, moet de fractie gewoon eerlijk zijn: Brussel krijgt een nog stevigere vinger in de pap in Nederland. De PvdA is daar kennelijk voor”, zegt Toon Geenen. Het meest onbegrijpelijke van alles is de grote tegenspraak tussen wat Diederik Samsom maandag uitsprak over Europa (“de platte kar Europa giert inmiddels zo hard door de bocht dat halve bevolkingen het niet meer mee kunnen en willen maken, en zelfs hele landen eraf dreigen te glijden”), en de inbreng van de fractie in het Kamerdebat over de Eurotop. Geenen: “De PvdA moet één eerlijk verhaal over Europa vertellen, en niet elke dag een andere toon aanslaan.”

Categorieën: Internationale Politiek, Partij van de Arbeid

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA