PvdA moet aan de rem trekken in EU-debat

“De platte kar Europa giert inmiddels zo hard door de bocht dat halve bevolkingen het niet meer mee kunnen en willen maken, en zelfs hele landen eraf dreigen te glijden.”

Die woorden sprak Diederik Samsom afgelopen maandag uit in de Den Uyllezing. En zo is het ook. De sneltrein van Europese integratie raast door, met steeds minder steun van de bevolking. “Europese samenwerking is een goed idee, maar het gaat nu wel heel snel – zonder dat er goed over nagedacht en gedebatteerd is”, stelt Toon Geenen, voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA (JS).

Aanstaande donderdag en vrijdag is er weer een Eurotop, waar onder andere de begrotingsunie op de agenda staat, terwijl het water mensen door heel Europa aan de lippen staat door zwakke plekken in het vorige grote Europese project, de Euro. “De huidige problemen rond de Euro moeten eerst worden opgelost voor we weer een nieuw avontuur aangaan. Juist om steun voor de EU te krijgen is het belangrijk dat er naar burgers geluisterd wordt voordat er vergaande besluiten genomen worden. Op dit moment betekent dat géén begrotingsunie waar Brussel bepaalt hoe wij in Nederland ons belastinggeld uitgeven”, zegt Geenen.

Vanwege het gebrekkige draagvlak voor een begrotingsunie moet de PvdA wat de JS betreft in het debat in de Tweede Kamer voorafgaand aan de Europese top op de rem gaan staan. De Jonge Socialisten vinden namelijk dat onderwerpen zoals onderwijs, zorg en wonen dicht bij mensen georganiseerd moeten worden. Dan helpt het niet als Brussel meebeslist over onze onderwijsbegroting. In het debat moet de PvdA eisen dat verdere integratie alleen kan als er democratische legitimiteit is. Bij verdragswijzigingen, of wanneer de EU ingrijpende bevoegdheden krijgt, zouden er referenda gehouden moeten worden. Geenen: “Een sociaal-democratische partij moet democratie voor efficiëntie plaatsen, en niet blindelings kiezen voor de kortste weg naar Brussel.”

Categorieën: Internationale Politiek, Partij van de Arbeid

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA