Programma Voorjaarscongres

Programma

Het programma voor het voorjaarscongres 2016 te Amsterdam vind je onderstaand. Heb je je nog niet aangemeld voor het congres? Doe dat dan snel!

Programma

Zaterdag 18 juni

 • 10:00              inschrijving
 • 10:30              opening congres en ALV-gedeelte
  • Opening
  • Voorstellen vertrouwenspersonen
  • Vaststellen agenda
  • Instellen stemcommissie
  • Verantwoording bestuur
  • Verantwoording Lava
  • Financieel jaarverslag
 • 10:30              nieuwe ledenprogramma
 • 11:45               kennismaking themagroepen
 • 12:15               lunch
 • 13:00              in gesprek met Mark Rutte
 • 14:00              themagroepen met inleider
  • vluchtelingen op de arbeidsmarkt
  • werk voor jongeren
  • alles flex, werk onzeker met Pim Paulusma
  • een basisbaan voor iedereen met Paul Tang
  • emancipatie op en door werk met Sandra Doevendans
  • actuele politiek
 • 15:00              themagroepen
 • 16:00              in gesprek met Gerdi Verbeet over de toegankelijkheid van de democratie
 • 16:45              hervatting congres
  • Beslispunten
  • HR-wijzigingen
  • Moties
  • Voorstellen kandidaten landelijk bestuur, presidium, beroepscommissie
 • 17:30               hervatting themagroepen
 • 18:15               afsluiting congresdag 1
 • 18:30              diner
 • 21:00              feest

Zondag 19 juni

 • 10:30              heropening congres
  • Verkiezingen landelijk bestuur, presidium, beroepscommissie
  • Moties n.a.v. themagroepen
 • 12:30               in gesprek met Diederik Samsom
 • 13:15               lunch
 • 14:00              workshops
  • Workshop: Stadswandeling door Amsterdam
  • Workshop: Adriaan van Veldhuizen over de geschiedenis van de sociaaldemocratie
  • Workshop: panel over vrouwen in de politiek met Anne de Rooij, Marije Laffeber en Marith Volp
  • Workshop: (online) activisme met Paul Haars van Young&United
 • 15:00              voortzetting congres
  • Uitslag verkiezingen
  • Actuele moties
  • Uitloop overige zaken
 • 16:00              Mirjam de Rijk met een andere kijk op economie
 • 17:00              afsluiting congres

Categorieën: Activiteiten, Economie & arbeidsmarkt, Vereniging

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA