Persbericht: ‘Prinsjesdagplannen weinig ambitieus’

prinsjesdag

De Jonge Socialisten in de PvdA reageren gematigd op de kabinetsplannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Het goede nieuws is dat er geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn, het slechte nieuws is dat er verder nog niet zoveel gebeurt.

Hoewel een jaartje rust in de tent ook wel eens verfrissend is, missen de Jonge Socialisten echte ambitie om werk te maken van de nog altijd hoge werkeloosheid. Bart van Bruggen, voorzitter van de Jonge Socialisten: “Uit de Prinsjesdagplannen van het kabinet spreekt nog veel te weinig ambitie om jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Nu wordt alle heil verwacht van belastingverlaging en bestaat de rest helaas uit maatregelen die weinig zelfvertrouwen uitstralen.

Aangezien de PvdA-fractie in de Tweede Kamer de afgelopen maanden werk bovenaan de agenda plaatste, hebben de Jonge Socialisten er alle vertrouwen in dat het kabinet aangesproken wordt op het gebrekkige ambitieniveau. Van Bruggen: “Ik ga ervan uit dat de PvdA-fractie de komende periode zelf met ambitieuze plannen komt om de werkgelegenheid te stimuleren. Eerder sprak Diederik Samsom over een energieplan, dat zou een enorme stap in de juiste richting zijn.”

 

Als extra steuntje in de rug voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA zullen de Jonge Socialisten daarom een motie indienen op de politieke ledenraad aanstaande zaterdag, waarin de fractie wordt opgeroepen zelf initiatieven te ontplooien om werkeloosheid te bestrijden.

Categorieën: Algemeen, Partij van de Arbeid, Persbericht

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA