Ook jongeren houden van zekerheid

De reactie van de jongeren van D66, CDA en ChristenUnie op het sociaal akkoord slaat de plank volledig mis, volgens ROOD jong in de SP en de Jonge Socialisten in de PvdA. Jongeren willen geen hyperhervormingen, maar zekerheid.

rood-js[1]

De reactie van de jongeren van D66, CDA en ChristenUnie op het sociaal akkoord slaat de plank volledig mis, volgens ROOD jong in de SP en de Jonge Socialisten in de PvdA. Jongeren willen geen hyperhervormingen, maar zekerheid.

Het sociaal akkoord zou verworven rechten veel te veel beschermen. Maar hier wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat jongeren niets op hebben met deze rechten en ze zelf ook nooit zullen verwerven. Ten eerste: ook jongeren willen zekerheid. Een vaste baan is voor veruit de meeste jongeren een belangrijk doel in hun werkzame leven. Daar horen goede verzekeringen voor werkloosheid bij. Het idee om jongeren aan meer werk te helpen door de vaste contracten waardeloos te maken wijzen wij dan ook af. Dat zou het slechtste van twee werelden zijn. De vaste contracten moeten niet zwaar aangepast worden, het zijn juist de flexcontracten die zekerder moeten. Juist dit sociaal akkoord zet stappen in die richting, doordat doorgeschoten flexwerk aan banden wordt gelegd.Het is sowieso een vreemd fenomeen dat de hervorming als doel wordt gesteld. Hervormingen zijn een middel dat je kan hanteren als er een probleem is. Maar wat is het probleem van een contract dat zekerheid biedt voor werkgever én werknemer? Wat is het probleem van het fatsoenlijk opbouwen van een spaarcentje voor de oude dag? Wij zien hier geen problemen: wij zien hier oplossingen die door vorige generaties nauwkeurig zijn opgebouwd als bestrijding van het probleem van armoede en uitbuiting. Het afschaffen van een goede oplossing voor een reëel probleem is geen hervorming. Dat is een verslechtering.

Door de sociale partners zijn afspraken gemaakt om het aantal tijdelijke contracten te beperken. Na twee jaar krijgen werknemers recht op een vast contract, nu is dat pas na drie jaar. In de huidige situatie worden jongeren vaak na drie tijdelijke contracten ontslagen om na drie maanden weer aangenomen te worden: de zogenaamde draaideurconstructies. Om te voorkomen dat mensen jaren achterelkaar met tijdelijke contracten blijven zitten, wordt de termijn van drie maanden opgehoogd naar zes maanden. Dit maakt het voor werkgevers minder interessant om werknemers alsmaar tijdelijke contracten te blijven geven. Daarnaast wordt de proeftijd bij kortlopende contracten geschrapt en krijgen ook mensen met een tijdelijk contract een ontslagvergoeding. Al deze plannen zijn een grote stap in het onzekere leven van veel werknemers. En juist jongeren profiteren hiervan, omdat onder hen veel flexwerker zijn.

De claim van de Jonge Democraten, het CDJA en Perspectief dat er te weinig gebeurt op het terrein van jeugdwerkloosheid kan altijd worden gemaakt. Elke werkloze jongere is er namelijk eentje te veel. Het treurige is echter dat zij met geen enkel idee of voorstel komen wat er dan wel moet gebeuren. Simpel stellen dat verworven rechten moeten worden afgebroken zodat jongeren zogenaamd makkelijker aan de slag kunnen is echt te gemakkelijk. Eerder leidt dit tot nog meer doorgeschoten flex en minder rechten voor iedereen. Een race naar de bodem die niemand echt wil, behalve naar nu blijkt een handjevol elitaire jongerenorganisaties.

Samengevat, wij geloven niet in de roep om hervormingen, hervormingen en afbraak die gedaan is door JD, CDJA en Perspectief namens alle jongeren. Wij, en met ons vele werkende jongeren, snakken naar meer zekerheid. Juist in crisistijd.

 

Lieke Smits – voorzitter ROOD, jong in de SP

Toon Geenen – voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

 

Dit opiniestuk is gepubliceerd in De Volkskrant van zaterdag 20 april 2013.

Categorieën: Economie & arbeidsmarkt, Persbericht

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA