Onze kijk op de situatie omtrent Asscher

De afgelopen weken was er veel te doen om de positie van Asscher in de toeslagenaffaire. Dit is onze kijk op de huidige situatie.

Kindertoeslagenaffaire-statement-1536x878

Beste JS'er

Vorige week presenteerde de Parlementaire commissie Kinderopvangtoeslag haar rapport “ongekend onrecht”. Daarin constateerde zij dat de rechtstaat in het geding is, dat de informatievoorziening vanuit het kabinet onvoldoende is en dat ouders ongekend onrecht is aangedaan door de overheid. Harde conclusies die niet zonder politieke gevolgen kunnen blijven.

De fraudeaanpak van de belastingdienst was ongekend hard en onschuldige burgers zijn hiervan het slachtoffer geworden. De ongekende hardheid heeft twee grote oorzaken:

1. De wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (2012) gesteund door GL, D66, VVD, CDA, SGP, CU en PVV.

2. Een motie van wantrouwen van het Kamerlid Omtzigt (CDA ) tegen staatssecretaris Weekers van financiën omdat hij fraude met toeslagen niet hard genoeg zou hebben aangepakt. Gesteund door CDA, PVV, SP, D66, GL, PvdD en 50+.

Met deze signalen vanuit de Kamer is de belastingdienst aan de slag gegaan en dat resulteerde in de keiharde aanpak van vermeende fraudeplegers. Als JS zijn we blij dat de PvdA tegen beide voorstellen heeft gestemd, maar de steken die door de verantwoordelijken zijn laten vallen, hebben geleid tot gevolgen waarvoor nooit genoeg woorden kunnen worden gevonden.

Lodewijk Asscher geeft op zijn Facebook toe dat hij signalen over de misstanden bij de belastingsdienst onvoldoende heeft opgepakt toen hij minister van Sociale Zaken was. Wat de JS betreft is het terecht dat hij dit toegeeft en zijn excuses heeft aangeboden aan de slachtoffers. Deze situatie is voor de JS echter geen reden om Asscher op te roepen om op te stappen. De PvdA is immers altijd tegen deze wetgeving geweest en Asscher was noch als persoon, nog als minister verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Wat Asscher wel toekomt is de grotere verantwoordelijkheid om de gedupeerden een stem te geven. Om ervoor te zorgen dat de mensen die slachtoffer zijn geworden van een slechte overheidsorganisatie en de harde toon van de politiek worden gecompenseerd voor de schade die zij hebben geleden.  Als minister in het verantwoordelijke kabinet, maar bovenal als sociaaldemocraat hebben wij Asscher gevraagd zich verantwoordelijk op te stellen en met concrete oplossingen te komen voor de fundamentele problemen die aan de toeslagaffaire vooraf zijn gegaan. Daarbij moeten er oplossingen komen die ervoor gaan zorgen dat de overheid voortaan, zoals hij zelf zegt, “een bondgenoot is”.

Want alleen met het oog op de mensen nu en de zorg in de toekomst kan dit leed en het vertrouwen beetje bij beetje worden hersteld. Als JS zullen we daarom blijven aandringen op concrete vervolgstappen en blijven we erop toezien dat iedereen ziet dat er iemand is die verantwoordelijkheid neemt, naar voren stapt en opkomt voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.

Met rode groet,
JS Bestuur 2020/2021

Tags:

Categorieën: Partij van de Arbeid

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA