Kom naar de Zomerschool!

‘Mind the Gap: Tweedeling in Nederland’

Van 26 tot 28 augustus organiseren de Jonge Socialisten en de Jong WBS voor de vierde keer de zomerschool, dit jaar met het thema ‘Mind the Gap: Tweedeling in Nederland’.

Tweedeling in Nederland

Anno 2016 kunnen we niet meer spreken over ‘Nederland polderland’, maar eerder over ‘Nederland polariseringsland’. Het lijkt alsof meningsverschillen in maatschappelijke debatten zich steeds vaker lijken te concentreren rond tegenpolen: voor of tegen vluchtelingen, voor of tegen Europese samenwerking; Volkskrant of Telegraaf, Geer of Goor. Ook in de politiek is dit duidelijk merkbaar. Uitgesproken progressieve, kosmopolitische partijen als D66 en GroenLinks die globalisering omarmen appelleren aan studenten, young urban professionals en andere ‘globaliseringswinnaars’, terwijl de ‘traditionele’ arbeider met een lagere opleiding, bedreigd door flexibilisering en globalisering uitwijkt naar partijen als de SP en de PVV.

Ondertussen delven middenpartijen als de PvdA, die historisch gezien deze groepen wisten te verenigen, het onderspit. Dit is niet alleen politiek en electoraal ongunstig, maar botst vooral met de intrinsieke bindingsopgave waarvoor de sociaaldemocratie staat: een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, waarin verschillende groepen samen kunnen leven, en waar mensen elkaar als gelijkwaardig beschouwen ondanks leeftijd, culturele achtergrond of opleiding. Voor onze generatie ligt er een opdracht op deze bindingsopgave opnieuw te definiëren. En bestaat de scheiding wel echt, of laten we ons teveel afleiden door de extremen, terwijl het genuanceerdere verhaal ondersneeuwt? Of om het op z’n Job Cohens te zeggen: hoe houden we in deze tijden de boel bij elkaar?

"Ondertussen delven middenpartijen als de PvdA, die historisch gezien deze groepen wisten te verenigen, het onderspit."

Programma

Een weekend lang zullen we ons aan de hand van plenaire sessies en in subgroepen verdiepen in polarisering en op zoek gaan naar antwoorden. Het programma met plenaire sprekers zullen we komende weken bekend maken. De vijf subgroepen die op zoek gaan naar oplossingen voor hedendaagse tegenstellingen, zijn als volgt:

1. Boze burgers tegen de politieke elite

Ieder onderzoek laat een nieuw dieptepunt van politiek vertrouwen zien, de opkomst daalt verkiezing na verkiezing en de ledenaantallen van politieke partijen dalen mee. Een groot deel van de Nederlanders voelt zich niet gehoord door de huidige politiek en ziet politici als graaiende plucheplakkers. Politici lijken vooral te vinden dat ze hun verhaal beter moeten uitleggen. Hoe brengen we burger en politiek weer bij elkaar? Ligt het antwoord in initiatieven als de G1000 en referenda, of toch binnen het traditionele bestel? En is er eigenlijk nog wel een rol voor politieke bestel, of moeten we het in andere organisatievormen zoeken?

2. Nederlanders of nieuwkomers

In het licht van het debat rond de huidige vluchtelingenproblematiek is dit misschien wel de meest actuele en prangende tweedeling in de samenleving. Hoe gaan we als samenleving om met ‘nieuwe’ Nederlanders? De PVV groeit zorgwekkend in de peilingen, daarnaast ontstaan de vele burgerinitiatieven die migranten verwelkomen of taalcursussen aanbieden. Niet alleen ontstaat er een tweedeling tussen wie wel en niet als ‘Nederlander’ wordt beschouwd, ook ontstaat er een tweedeling tussen de verschillende groepen die de huidige uitdagingen op verschillende manieren willen aanpakken. Hoe zorgen we ervoor dat deze groepen naast elkaar komen te staan in plaats van tegenover elkaar?

3. Eurofiel versus Eurofoob

De Eurocrisis, Griekse schulden en het Brexit referendum: zomaar wat crises die de Europese Unie in het afgelopen decennium is tegengekomen. De publieke opinie lijkt zich te splijten in twee kampen: je bent heel erg voor of tegen Europese samenwerking. De campagne rond en uitslag van het Oekraïnereferendum spreekt hierin boekdelen. Is er ook een EU mogelijk waarvoor we de meeste handen weer op elkaar krijgen, en zo ja, hoe? Moet het democratischer of transparanter? Moet de EU zich naast economische thema’s meer gaan toeleggen op sociale onderwerpen?

4. Babyboomers tegenover de jeugd van tegenwoordig

De pensioenen staan onder druk: ouderen vinden dat hun zuurgespaarde centen worden afgepakt, voor jongeren is het de vraag of ze überhaupt nog pensioen zullen krijgen. Waar een eerdere generatie jaren mocht doen over een studie, wordt studeren voor jongeren steeds strenger en duurder. Ook op de arbeidsmarkt staan jong en oud tegenover elkaar: jongeren hebben wel de kennis, maar niet de nodige ervaring voor een baan. Ouderen hebben de ervaring, maar niet de kennis van nieuwe technieken. Hoe dichten we deze generatiekloof?

5. Hoogopgeleid of laagopgeleid

De leefwerelden van hoog- en laagopgeleiden drijven steeds verder uit elkaar. Meer dan ooit wonen ze in hun eigen wijken, lezen ze hun eigen kranten en kijken ze hun eigen tv-programma’s. Hoogopgeleiden kennen de wegen naar politiek en inspraak, zorgen ervoor dat hun kinderen naar het vwo gaan en anticiperen flexibel op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Ondertussen blijven lageropgeleiden achter, of bij verkiezingen thuis. Is het erg dat deze groepen elkaar niet meer tegenkomen, wat zijn hier de gevolgen van en wat kunnen we daaraan doen?

Praktische info en aanmelden

De zomerschool staat open voor iedereen (tot 35 jaar) met interesse in het onderwerp polarisering in de samenleving en die een bijdrage wil leveren aan (nieuwe) oplossingen. Je hoeft dus geen lid te zijn van een bepaalde politieke partij om deel te nemen. Als je enthousiast bent en je ideeën met anderen wil delen, ben je welkom.

We willen graag dat deelnemers aan de zomerschool meedenken over dit thema, daarom vragen we het volgende bij je aanmelding : schrijf een kort essay (+/-750 woorden) over het thema of laat anderszins (visueel, in een filmpje, fotoreeks of op een andere creatieve manieren) je betrokkenheid bij het thema zien. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen: over welke tweedeling in de samenleving maak jij je het meeste zorgen? Wat zijn de oorzaken? Wat zou volgens jou een oplossing zijn?

Meld je aan via dit aanmeldformulier en stuur de uitwerking van de opdracht naar zomerschool@jongwbs.nl. De aanmelding staat open tot 15 juli 2016.

De zomerschool vindt plaats in het Stay Okay Hostel in Dordrecht van vrijdagavond 26 augustus tot en met zondag 28 augustus (het precieze programma volgt binnenkort op de Facebook en op onze site). De kosten zijn € 35,- per deelnemer voor het gehele weekend. Hier zitten de kosten voor eten, drinken en twee overnachtingen bij inbegrepen.

Voor vragen:

  • Simon PutmanSimon PutmanVicevoorzitter/SecretarisMailTelefoon+31622260041

Categorieën: Activiteiten

Jonge Socialisten in de PvdA