Koehandel met kinderen

Reactie Jonge Socialisten op het coalitieakkoord over het Kinderpardon

41250493_1891130484256349_349612635701903360_n

Afgelopen jaren heeft de Jonge Socialisten zich altijd hard gemaakt voor een ruim Kinderpardon. Bijvoorbeeld in de discussie rond de kinderen Lili en Howick. Gisteravond sloten de coalitiepartijen een akkoord over het Kinderpardon. De JS vindt het goed dat er eindelijk een akkoord is, maar is teleurgesteld in de inhoud van dit akkoord.

Hoewel het akkoord ook een aantal positieve maatregelen bevat is het beeld overwegend negatief. Het is fijn dat er nu eindelijk duidelijk is voor de 700 kinderen die al jarenlang in onzekerheid zaten en dat de procedures van de Immigratie- en Naturalisatiedienst verkort worden, maar daarvoor wordt een hoge prijs betaald. Het afschaffen van de permanente regeling van het Kinderpardon zorgt er op lange termijn waarschijnlijk voor dat er weer nieuwe twijfelgevallen komen. De coalitie kiest ervoor om het probleem nu op de korte termijn op te lossen, zonder oog voor de lange termijn.

Bovendien vindt de Jonge Socialisten het schandalig dat de keuze om deze groep kinderen in Nederland te laten blijven ten koste gaat van andere vluchtelingen. Door minder erkende vluchtelingen over te nemen van de UNHCR wordt de verblijfstatus van de ene vluchteling uitgeruild voor de andere. In feite is het gewoon koehandel met kinderen. Wat de Jonge Socialisten betreft heeft iedere vluchteling die in Nederland asiel zoekt recht op verblijf.

Ook komende jaren zal de JS actie blijven voeren voor een ruim Kinderpardon, zodat er voor alle kinderen, ook de toekomstige Lili en Howick, een permanent Kinderpardon met goede voorwaarden van kracht wordt.

Categorieën: Vluchtelingen

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA