Kandidaten Landelijk Bestuur 2018-2019 bekend

Lees hier alle kandidaatstellingsbrieven

Tot vrijdagavond 18 mei konden leden zich kandidaat stellen voor een functie in het nieuwe Landelijk Bestuur. Voor alle functies heeft zich een kandidaat gemeld, maar de kandidaat voor Voorzitter heeft besloten zich terug te trekken. De kandidaatstellingsbrieven van de overige zes kandidaten zijn hieronder te vinden.

Omdat er momenteel geen kandidaat is voor het voorzitterschap staat deze vacature nog open. Op het Congres zal een Voorzitter ad interim benoemd worden tot aan het volgende congres. Alle leden kunnen zich kandideren voor de functie van ad interim. Het functieprofiel voor de functie van voorzitter is te vinden in de Eerste Congreskrant. Kandideren kan uitsluitend door je kandidatuur op het Congres kenbaar te maken. Je hoeft geen kandidaatstellingsbrief op te sturen naar het presidium. Na een kort voorstelrondje van de kandidaat/kandidaten kiest het Congres een Voorzitter ad interim.

Uit het Huishoudelijk Reglement:

Artikel 4.14

Indien een vacature na de verkiezingen onvervuld blijft, omdat op geen of niet voldoende kandidaten een meerderheid van de stemmen is uitgebracht, kiest de vergadering of er in de vacature voorzien zal worden middels een benoeming:

a. ad interim in dezelfde vergadering, in dat geval kan er direct kandidaatstelling en verkiezing plaatsvinden;

b. tussentijds in een nieuwe vergadering, te houden op de korst mogelijke termijn waarop kandidaatstelling plaats kan vinden met de normale termijnen;

c. in de eerstvolgende reguliere vergadering.

Artikel 7.4 lid 4

Het Congres kiest een bestuurslid ad interim tot aan het volgende Congres:

a. indien een vacature ontstaat tijdens het Congres;

b. indien geen kandidaat gekozen wordt voor een functie;

c. indien een vacature is ontstaan in de periode tussen de publicatie van de Eerste Congreskrant en het Congres.

Kandidaatstellingsbrieven

Secretaris - Djairo Terpstra
Penningmeester & Bestuurslid Vereniging - Jordy Oomen
Communicatie - Pelle Depla
Scholing - Judith Lemkes
Ledenwerving & Ledenbehoud - Yannick Bults
Internationaal Secretaris - Friso Ages

Categorieën: Algemeen

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA