JS tekent manifest tegen kansenongelijkheid in het onderwijs

Onderwijsmanifest van het LAKS tegen ongelijkheid

Presentatie manifest LAKS

Op maandag 11 maart presenteerden wij samen met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en zeven andere Politieke Jongerenorganisaties in Nieuwspoort een manifest tegen kansenongelijkheid in het onderwijs. Dit manifest is een duidelijk oproep aan de politiek om werk te maken van de bestrijding van ongelijkheid. Politieke Jongerenorganisaties van links tot rechts tekenden het manifest dat acht concrete punten bevat waar de politiek aan moet gaan werken. Voor de Jonge Socialisten is het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om goed onderwijs te volgen en dat je achtergrond hierbij geen belemmering vormt.

Wij roepen de politiek op om aan de slag te gaan met de volgende actiepunten:

  1. De vrijwillige ouderbijdrage moet vrijwillig zijn en mag niet tot uitsluiting leiden.
  2. Beperkte financiële mogelijkheden mogen leerlingen niet belemmeren om extra educatieve ondersteuning te ontvangen.
  3. De achtergrond van ouders mag geen rol spelen bij het middelbare schooladvies van leerlingen.
  4. Het is belangrijk dat ouders een goed beeld hebben van de ontwikkeling van en de kansen voor hun kind. Dit moet worden gestimuleerd door de school.
  5. De docent moet meer ruimte krijgen om aandacht te geven aan de individuele leerling.
  6. Er moet een grotere waardering komen voor het vmbo en praktijkonderwijs.
  7. Na het behalen van een middelbare school diploma mogen alleen objectieve maatstaven een rol spelen bij doorstroom naar andere onderwijsniveaus.
  8. De kleine school moet kunnen blijven bestaan.

Categorieën: Onderwijs

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA