JS kritisch op terugonderhandelen

Sinds gisteravond zijn PvdA en VVD in onderhandeling over mogelijke aanpassingen in het regeerakkoord. Volgens berekeningen van RTL Nieuws zou de inkomensafhankelijke zorgpremie zeer nadelig uitpakken voor bepaalde inkomensgroepen, waarna verschillende groepen binnen de VVD in opstand kwamen. De JS is kritisch op deze ontwikkeling. Bij het uitvoeren van deze regeling moet natuurlijk goed gekeken worden naar de stapeling van maatregelen, zodat ook gezinnen met hogere middeninkomens geen disproportioneel grote klap te verwerken krijgen. Aan de andere kant kwamen diezelfde VVD-senatoren niet in opstand toen onder Rutte-I de lage en middeninkomens er het hardst op achteruit gingen. Ook CDA en D66, die nu graag met koopkrachtplaatjes smijten, hebben we er in de vorige periode niet over gehoord. Nu teveel luisteren naar deze “opstand” binnen de VVD betekent dat de hogere inkomens weer ontzien worden ten nadele van lagere inkomens – terwijl het akkoord juist was gepresenteerd als een manier om de lasten eerlijk te verdelen.

De JS vindt daarom dat de PvdA in nieuwe onderhandelingen haar huid bijzonder duur mag verkopen. Dat betekent dat de koopkrachtplaatjes zoals die door het CPB zijn gepresenteerd niet al te veel moeten veranderen als het gaat om de verschillen tussen hogere en lagere inkomens. Die bandbreedte is nu 4,2%, gebaseerd op een gemiddelde stijging van 0,2% bij lage inkomens en een daling van 4% bij hoge inkomens, en mag wat de JS betreft niet onder de 4% uitkomen. Het kabinet kan dit bereiken door het verdwijnen van inkomensafhankelijke zorgpremie te compenseren met het terugdraaien van de belastingverlaging in de hoogste schijven, en eventueel zelfs met een lichte verhoging. Daarnaast kan de PvdA ook binnen het zorgdossier harde eisen stellen, zoals het behouden van de zorgtoeslag, aangezien die met het verdwijnen van inkomensafhankelijke premies niet meer overbodig is, en het verminderen van de eigen bijdrage van chronisch zieken. Zo blijven de lasten eerlijk verdeeld, en wordt het akkoord niet alsnog terugonderhandeld door een groep die tot nu toe buiten schot is gebleven.

Categorieën: Algemeen, Partij van de Arbeid, Zorg

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA