JS in actie tegen Europese jeugdwerloosheid

Van 1 tot 3 juli werd er door zo’n 150 jonge socialisten en sociaaldemocraten uit twaalf EU-lidstaten veel gepraat en veel nagedacht over oplossingen voor de grote zorgen die onze generatie treffen. Ook de JS was erbij!

8940758047_8459c803dc[1]

Van 1 tot 3 juli werd er door zo’n 150 jonge socialisten en sociaaldemocraten uit twaalf EU-lidstaten veel gepraat en veel nagedacht over oplossingen voor de grote zorgen die onze generatie treffen. Ook de JS was erbij!

JS in actie tegen Europese jeugdwerloosheidHow to save a lost generation? Die vraag stond centraal tijdens de conferentie over de snel toenemende Europese jeugdwerkloosheid in Berlijn, georganiseerd door onze Duitse kameraden van Jusos en het wetenschappelijke bureau van de SPD, de Duitse PvdA.

Groot zijn de zorgen beslist: meer dan 5,6 miljoen Europese jongeren zijn op dit moment werkloos en dat worden er iedere dag meer. De percentages van werkloze jongeren in de verschillende lidstaten variëren van zo’n 10% in ons eigen land tot bijna 60% in het geteisterde Griekenland. Achter deze getallen en de talloze economische ramingen die er mee gepaard gaan, gaat een sociale ramp van enorme omvang schuil. Een hele Europese generatie dreigt verloren te gaan, een hele Europese generatie staat op het punt haar toekomst te verliezen.

Het is dan ook een grove schande dat de verantwoordelijke bewindslieden, die gelijktijdig met de conferentie in Berlijn bijeen kwamen, slechts 8 miljard ter beschikking willen stellen aan de bestrijding van deze ramp. Ondertussen gaat de rigide bezuinigingsdrift, bovenal gepropageerd door Angela Merkel, onverminderd door en wordt alle hoop op groei in de kiem gesmoord. 8 miljard wordt vrij gemaakt voor het redden van Europa’s toekomst. Een schijntje in vergelijking met de honderden miljarden die gestoken zijn in het redden van vele banken – nota bene de belangrijkste veroorzakers van de huidige crisis. “Als we een bank waren geweest, had je ons dan wel gered?” stond op één van de spandoeken.

Op 2 juli bespraken de aanwezige jonge sociaaldemocraten in vijf werkgroepen wat de Europese overheden konden doen om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Na discussies met de andere deelnemers én met Klaus Wiesehügel, de beoogde SPD-minister van arbeid, stelden de werkgroepen in totaal 26 concrete maatregelen op voor zowel de korte als de lange termijn: een fris sociaaldemocratisch recept om de Europese jeugdwerkloosheid effectief en op een sociaal verantwoorde manier te bestrijden.

Demonstratie
Zoals het onze politieke bloedgroep betaamt, bleef het echter niet bij praten en denken alleen; er werd ook actie gevoerd. Na de presentatie van onze plannen tijdens een persconferentie waarbij Peer Steinbrück (leider van de SPD en uitdager van Merkel tijdens de Duitse verkiezingen in september) nadrukkelijk zijn steun betuigde, demonstreerden we samen met een groot aantal vertegenwoordigers van vakbonden uit heel Europa voor het Duitse parlementsgebouw. ‘Merkel, stop met het verkopen van gebakken lucht’, was onze boodschap. Het is tijd dat de jeugdwerkloosheid wordt aangepakt om Europese jongeren écht hoop te gevenop een weg uit de malaise.

In de hoop dat deze vroege julidagen het begin hebben gevormd van deze nieuwe weg, keerden alle deelnemers 3 juli terug naar hun eigen lidstaat. De winst die in ieder geval behaald is, staat als een paal boven water: het ontmoeten van Europese geestverwanten en het uitwisselen van ideeën en ervaringen met hen heeft jonge sociaaldemocraten dichter tot elkaar gebracht. Het was allemaal heel erg goed georganiseerd en zoals een Poolse deelneemster terecht opmerkte: “het gaat over Europa, dus Duitsland betaalt alles”

Categorieën: Economie & arbeidsmarkt, Jeugdwerkloosheid

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA