Jonge Socialisten willen af van verplicht eigen risico

De Jonge Socialisten in de PvdA pleiten voor het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Dit staat in een zorgplan dat zij op 26 maart overhandigen aan minister Schippers van Volksgezondheid en PvdA-Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester.

“Het eigen risico is bedoeld om mensen bewust te maken van de prijs van hun zorg, maar zorgt er in de praktijk voor dat mensen met een laag inkomen onevenredig hard worden geraakt als ze zorg nodig hebben, of zelfs zorg mijden,” aldus Junus van der Wal, vicevoorzitter van de Jonge Socialisten. De Jonge Socialisten willen het eigen risico vervangen door een systeem waarbij patiënten per behandeling een eigen bijdrage van 10% betalen, met een inkomensafhankelijk plafond. Om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen zou in de eerste lijn helemaal geen eigen risico of eigen bijdrage moeten gelden.

Een ander onderdeel van het zorgplan is een verplichte collectieve verzekering voor de financiering van de ouderenzorg, waarbij men tijdens het werkende leven een inkomensafhankelijke premie betaalt. Het huidige systeem, een volksverzekering met inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrages, vraagt veel van de solidariteit tussen jong en oud, maar ook tussen ouderen onderling. Daarnaast pleiten de Jonge Socialisten voor strengere regels voor de farmaceutische industrie, bij voorkeur op Europees niveau. Onwenselijke praktijken als verlenging van octrooien door minimale aanpassingen van medicijnen, zoals onlangs geconstateerd door de Autoriteit Consument en Markt, moeten zo voorkomen worden. Goedkopere merkloze geneesmiddelen kunnen zo sneller op de markt worden geïntroduceerd waardoor de kosten van de zorg omlaag kunnen.

De Jonge Socialisten hopen dat hun plannen bijdragen aan het beter organiseren van de zorg en tegelijkertijd de stijgende kosten kunnen temperen.

Categorieën: Zorg

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA