Jonge Socialisten: polder is écht terug!

De Jonge Socialisten zijn blij dat het sociaal overleg, eerst nog voor dood en begraven gehouden, is uitgemond in een sociaal akkoord.

De Jonge Socialisten zijn blij dat het sociaal overleg, eerst nog voor dood en begraven gehouden, is uitgemond in een sociaal akkoord.

Dit Mondriaanakkoord, zoals vicepremier Asscher het noemde, was helemaal geen vanzelfsprekendheid, en juist daarom is het zo goed dat werknemers, werkgevers en het kabinet eruit zijn gekomen.
De gemaakte afspraken stemmen de Jonge Socialisten tevreden, ook al helpen een aantal onderdelen van het akkoord niet bij het realiseren van een sterker en socialer Nederland.Net zoals in de bekendere Mondriaan-werken, zijn in dit akkoord een aantal duidelijk rode en blauwe elementen te zien. De JS is blij met het voornemen om flexwerk flink te beperken. “De wildgroei aan flexbanen heeft voor veel onzekerheid op de arbeidsmarkt gezorgd en die flexbanen bieden mensen geen perspectief. We zijn blij dat er nu paal en perk aan wordt gesteld”, aldus voorzitter Toon Geenen. Ook zijn de Jonge Socialisten opgelucht dat een aantal scherpe kanten uit de WW-plannen van het kabinet zijn bijgevijld, zodat mensen niet te snel naar bijstandsniveau afzakken. De economie kan die koopkracht en zekerheid goed gebruiken, evenals de investeringen in werk-naar-werk programma’s waarvan de JS hoopt dat ze meer mensen weer aan een baan helpen. De meer blauwe onderdelen van het akkoord, zoals bijvoorbeeld het schrappen van het arbeidsgehandicaptenquotum en het meebetalen van werknemers aan de WW zijn minder prettig, maar wellicht noodzakelijk voor het laten slagen van het compromis. Daarbij benadrukt Geenen dat de Jonge Socialisten scherp zullen letten op de uitvoering van de Participatiewet, nu compensatie in de vorm van een quotum vrijwillig is geworden. “Dit akkoord mag niet betekenen dat arbeidsgehandicapten zo op straat komen te staan”.

Helaas laat het akkoord ook nog een aantal witte vlekken tussen de lijnen. De bezuinigingen die door dit akkoord nodig zijn geworden zijn nog niet ingevuld, en de JS wil er voor waken dat er niet nogmaals hard wordt ingegrepen in de economie om de wensen van de vakbonden mogelijk te maken. Geenen: “Als dat gebeurt, is dit akkoord een sigaar uit eigen doos. Iedereen in Nederland betaalt dan alsnog mee aan de bezuinigingsfetisj van de VVD”. Bovendien bevat het akkoord geen aanpak van de opgelopen jeugdwerkloosheid, een probleem waar de JS al vaker de aandacht op vestigt. Een gemiste kans, want volgens de Jonge Socialisten moet er echt nog meer gebeuren op het terrein van jeugdwerkloosheid. De JS zal daarom de maatregelen uit het akkoord op hun uitvoering blijven beoordelen

Categorieën: Economie & arbeidsmarkt, Persbericht

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA