Jonge Socialisten: Financieel-economische koers van de PvdA is failliet

“De crisisbestrijding waar de PvdA voor pleit slaat nergens op en is failliet”, aldus voorzitter Toon Geenen.

fiscaal[1]

De crisisbestrijding waar de PvdA voor pleit slaat nergens op en is failliet”, aldus voorzitter Toon Geenen.

Jonge Socialisten: Financieel-economische koers van de PvdA is faillietDe afgelopen weken hebben de Jonge Socialisten in de PvdA met stijgende verbazing gezien hoe de PvdA met nog meer bezuinigen de crisis wil bestrijden. Afspraken uit het sociaal akkoord over bezuinigen zijn bij het oud vuil gezet en rechtse dictaten uit Brussel worden kritiekloos overgenomen. Steeds indringender vragen mensen zich af of bezuinigen Nederland uit de crisis helpt. De afgelopen jaren is al bijna vijftig miljard bezuinigd, en dit heeft geleid tot aanhoudende recessies en een supersnel stijgende werkloosheid. Vrijwel alle economen, tot het IMF aan toe, wijzen op het failliet van deze crisisbestrijding. Aanstaande donderdag organiseert de PvdA mede op aandringen van de Jonge Socialisten een economendebat, waar economen zullen proberen door te dringen tot de PvdA. Wij zijn echter bang dat Samsom en Nijboer niet luisteren naar argumenten, gezien de koers die al weken stug gevolgd wordt. Toch geven wij, samen met vele anderen, binnen en buiten de partij, niet op.

De investeringsmaatregelen die Samsom woensdag in De Volkskrant voorstelde zijn een lachertje. Om de economie en de werkgelegenheid aan te jagen moet alles uit de kast worden gehaald, zo stelde Samsom. Een belachelijke oproep op het moment dat nog eens zes miljard aan bezuinigingen als een zwaard van Damocles boven ieders hoofd hangt. Wederom een ingreep die economische groei en werkgelegenheid de kop kost. Bovendien is het pakket waar Samsom aan denkt een druppel op de gloeiende plaat van meer dan vijftig miljard aan bezuinigingen, waar de PvdA zelf voor kiest. “De crisisbestrijding waar de PvdA voor pleit slaat nergens op en is failliet”, aldus voorzitter Toon Geenen. Ook de inbreng van de PvdA in het Kamerdebat over de begroting van 2014 was onder de maat. Onduidelijk en hinkend op twee gedachten.

Daarom komen de Jonge Socialisten met een alternatief. Ten eerste moet de PvdA erkennen dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren averechts hebben gewerkt. De beste remedie tegen een begrotingstekort is groei en dat moet de PvdA weer gaan benadrukken. Het doel is om de VVD daarvan te overtuigen. Ten tweede moet er, om grote onzekerheid te voorkomen, duidelijkheid komen over de jaren na 2014. Gaan we dan weer keihard bezuinigen als Brussel ons dat opdraagt? Accepteert de PvdA daadwerkelijk een werkloosheid van 10%? Het is de Jonge Socialisten nog steeds volstrekt onduidelijk wat de PvdA wenst te bereiken met de bezuinigingen in 2014: wat is het doel, en wanneer noemen we het een succes? De Jonge Socialisten stellen voor om, ongeacht de economische groei en het begrotingstekort in 2015 en 2016, zo snel mogelijk voor al die jaren afspraken te maken. Op die manier weet iedereen waar ze aan toe zijn en wordt er niet bij iedere raming of ieder bezoek van Rehn paniekvoetbal gespeeld. Ten derde wil de JS dat de PvdA nog beter gaat samenwerken met andere sociaaldemocraten in Europa. Veel afspraken die er nu op Europees niveau zijn, zoals de 3%-regel, zijn kortzichtig en rechts. Je aan een gemaakte afspraak houden is een goede zaak, maar tegelijkertijd verzuimen een oliedomme afspraak proberen te veranderen is eeuwig zonde. De PvdA zou hier veel offensiever te werk moeten gaan en een brug slaan tussen de Franse PS en de Duitse SPD.

De komende dagen gaan de Jonge Socialisten met veel passie in debat met de partijtop over onze alternatieven voor de failliete koers van de PvdA. Voor ons is dit een opmaat naar de ledenraad van 21 september. “De huidige financieel-economische inzet van de PvdA maakt Nederland asocialer en slapper in plaats van sterker en socialer, en dat moet echt anders”, meent voorzitter Toon Geenen.

Categorieën: Economie & arbeidsmarkt, Partij van de Arbeid, Persbericht

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA