Jonge Socialisten: blij met Politieke Ledenraad, boos op Samsom

De Jonge Socialisten in de PvdA zijn nog altijd verbijsterd over de manier waarop Diederik Samsom het partijcongres afgelopen zaterdag terzijde schoof. Op 12 mei wordt een politieke ledenraad georganiseerd waarop we als partij besluiten hoe we daarmee omgaan. De Jonge Socialisten zijn daar tevreden over, en vinden het juist dat Diederik Samsom inziet en accepteert dat hij een grens heeft overschreden.

onbegrip-uitspraken-samsom-strafbaarstelling-illegaliteit[1]

De Jonge Socialisten in de PvdA zijn nog altijd verbijsterd over de manier waarop Diederik Samsom het partijcongres afgelopen zaterdag terzijde schoof. Op 12 mei wordt een politieke ledenraad georganiseerd waarop we als partij besluiten hoe we daarmee omgaan. De Jonge Socialisten zijn daar tevreden over, en vinden het juist dat Diederik Samsom inziet en accepteert dat hij een grens heeft overschreden.

Jonge Socialisten: blij met Politieke Ledenraad, boos op Samsom 

Het congres heeft bijna unaniem gestemd voor een motie die de fractie opriep tegen ieder voorstel dat illegaliteit strafbaar stelt te stemmen. Het partijbestuur en de fractie riepen bij monde van Hans Spekman en Martijn van Dam op tegen de motie te stemmen. De Jonge Socialisten vinden het onbegrijpelijk dat er op dat moment niet gemeld is dat ongeacht de uitspraak van het congres het besluit van de fractie al vast stond. In aanloop naar het congres heeft de partijtop voortdurend opgeroepen tot inhoudelijk debat. Daarmee is de suggestie gewekt dat het partijcongres van invloed zou zijn op de positie van de fractie het debat over strafbaarstelling van illegaliteit.
Diederik Samsom gaf in zijn speech aan dat hij de aangenomen motie rücksichtslos naast zich neerlegt. Daarover zijn de Jonge Socialisten zeer verbolgen. Natuurlijk vanwege de inhoud: wij hopen nog steeds dat illegaliteit niet strafbaar wordt gesteld. Maar ook omdat de politiek leider zijn leden een rad voor de ogen heeft gedraaid. Met het standpunt van Diederik Samsom, namelijk dat er niets te veranderen is aan het stafbaarstellen van illegaliteit omdat hij ‘een man van zijn woord is’, zijn we het oneens. Maar het is een argument dat kan worden ingezet. De Jonge Socialisten vinden het echter onbegrijpelijk dat Diederik Samsom pas na afloop van de discussie meedeelde niets met de motie te gaan doen. Diederik Samsom was geheel afwezig tijdens de discucssie over de strafbaarstelling van illegaliteit op het congres. Door de discussie compleet uit de weg te gaan, maar wel tijdens een speech waarop niemand kan reageren gevoelloos een motie terzijde te schuiven, heeft Diederik Samsom zich boven de partij geplaatst. Wij verwachten beter van een politiek leider. De PvdA laat zich er vaak op voor staan een ledenpartij te zijn met een werkende interne democratie. De manier waarop Diederik Samsom invulling heeft gegeven aan ledendemocratie schiet ernstig tekort, en wij hopen dat hij dit toegeeft en zich hiervoor excuseert op de politieke ledenraad van 12 mei.

 

Categorieën: Immigratie & integratie, Partij van de Arbeid, Persbericht, Vluchtelingen

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA