Informatie over het Voorjaarscongres

Onderwijscongres

Op 18 en 19 juni is het Voorjaarscongres van de Jonge Socialisten in Amsterdam! Binnenkort zal het precieze programma en de locaties bekend worden gemaakt en dan gaan we jullie natuurlijk ook allemaal overtuigen om je aan te melden. Maar het is nu al wel belangrijk (en statutair vastgelegd) dat we jullie informeren over alle deadlines wat betreft moties, amendementen en kandidaatstellingen.

Lees hier meer over de kandidaatstellingsprocedure!
Lees hier meer over het congresthema en de thema's van de subgroepen!
Bekijk hier de Eerste Congreskrant met alle moties en de locaties

Deadlines:

7 mei: deadline indienen van gewone congresvoorstellen

14 mei: publicatie Eerste Congreskrant (bekendmaking vacatures, financiële voorstellen)

27 mei (23:59): sluiting kandidaatstelling

30 mei: bekendmaking kandidaten

30 mei-17 juni: kandidatendebatten in diverse afdelingen (precieze data worden pas later bekend)

4 juni: deadline amenderen gewone congresvoorstellen

11 juni: publicatie Tweede Congreskrant

12 juni (10 uur): opening digitale stembus

19 juni (10 uur): sluiting digitale stembus

18-19 juni: VOORJAARSCONGRES

Over het indienen van moties:

De vergaderstructuur van de JS is de afgelopen jaren wat veranderd, waardoor het makkelijker en gebruikelijker is geworden om niet al ver voor het congres moties in te dienen, maar om dat tijdens het congres zelf te doen. Zes verschillende groepjes gaan op zaterdag aan de slag met verschillende thema’s om moties op te stellen. Het is natuurlijk ook nog steeds mogelijk om van te voren moties in te dienen over andere thema’s dan het congresthema (Werk, werk, werk). Hier zijn wel enkele regels aan verbonden.

  • Moties zijn nieuwe of vervangende politieke standpunten.
  • “Indiening van moties en resoluties (voor het congres) dient gepaard te gaan met ten minste vijftien steunbetuigingen uit ten minste twee afdelingen, niet zijnde onderafdelingen. Steunbetuiging geschiedt schriftelijk en bevat de naam en afdeling van het lid dat steun betuigt en het voorstel waar de steunbetuiging op ziet.”
  • Op het congres zelf kunnen ook moties worden ingediend, maar dan wel binnen de zes themagroepjes die door het presidium zijn vastgesteld. “De wijze waarop op het Congres moties kunnen worden ingediend en geamendeerd wordt bepaald door het presidium, in samenspraak met het landelijk bestuur.”
  • “Een lid kan een actuele motie indienen tijdens het Congres tot een door het presidium bepaald tijdstip. Actuele moties zijn politieke uitspraken over een onderwerp dat actueel geworden is na de deadline voor de Eerste Congreskrant (d.w.z. 14 mei). Het presidium beoordeelt de actualiteit.”
Format moties, resoluties en beslispunten
Format voor amendementen

Voor vragen over het Voorjaarscongres:

  • Laura JakLaura JakVicevoorzitter/secretarisMailTelefoon+31 634731187

Categorieën: Activiteiten, Economie & arbeidsmarkt, Vereniging

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA