Homoseksualiteit: jouw keuze?

Blog van Rimmert Riedstra

Ik zie een jongen fietsen. Best knap, denk ik nog. En ook nog homo, dat kan niet anders. Hij vertelt immers dat zijn moeder van “het nieuws” moest huilen, en dat zijn vader ontstemd volhield dat het een fase was. Daarbij moest hij maar eens met de dominee gaan praten. Dan eindigt de campagne al: “Hoe praat jij over jouw keuzes? www.pratenoverjouwkeuzes.nl”

Voorlichtingscampagnes vanuit de Rijksoverheid vind ik doorgaans erg wenselijk. Ze gaan uit van problemen die met meer kennis en kunde kunnen worden opgelost. Een helpende hand richting mensen die zich in onrechtvaardige of anderszins onwenselijke situaties bevinden. Het voeren van dit soort campagnes brengt wel een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Er wordt immers gestreefd naar een ideale situatie. Een wereld zonder mishandeling, zonder discriminatie en zonder pestgedrag. Die idealen zijn makkelijk te accepteren. Lastiger wordt het, wanneer het om moeilijk bespreekbare onderwerpen gaat. Toch waagt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een poging: pratenoverjouwkeuzes.nl. Verschillende portretten worden getoond van mensen die hun keuze willen voorleggen aan hun omgeving. Heel mooi, mensen helpen met het bekendmaken van keuzes, persoonlijke keuzevrijheid als ideaal.

In de YouTube-reclame wordt echter niet het beoogde doel behaald, in tegendeel. Homoseksualiteit op zich lijkt er de keuze, niet hoe er mee om te gaan. De jongen in het filmpje stond voor een moeilijke keuze, namelijk of hij het zou gaan vertellen. Of hij openlijk homo wilde zijn, of dat hij het bleef verzwijgen. De campagne richt zich op keuzevrijheid: maak je eigen keuze, kies wat jij zelf het beste vindt. In de langere versie, die de nieuwsgierige of zwaar verontwaardigde kijker vindt, wordt dit pas duidelijk. Uiteindelijk komt het allemaal goed met de hoofdrolspeler. Zijn ouders blijken toch nog onvoorwaardelijk van hem te houden, wat een geluk. De angel zit hem dus in de korte boodschap. “Hoe praat jij over jouw keuzes?”, had beter “Hoe praat jij over moeilijke dingen?” kunnen zijn. Want dat is waar het om gaat. Uit de kast komen is moeilijk, en dat zou niet zo moeten zijn.

Categorieën: Blog, Diversiteit & emancipatie

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA