Hoe lang houdt PvdA bezuinigingsgeloof nog vol?

De cijfers liegen er niet om. Nederland is na vijf jaar economische ellende en bezuinigen nog steeds in een diepe crisis.

onbegrip-uitspraken-samsom-strafbaarstelling-illegaliteit[1]

De cijfers liegen er niet om. Nederland is na vijf jaar economische ellende en bezuinigen nog steeds in een diepe crisis. Hoewel het begrotingstekort in 2013 en 2014 minder hoog uitvalt dan verwacht, stijgt de werkloosheid snel en is het vertrouwen van consumenten en producenten nog steeds historisch laag. De oplossing van het kabinet is om nog meer te bezuinigen.

De Tweede Kamerfractie in de PvdA lijkt hier wel in mee te willen gaan. Een technocratisch, “zo breed mogelijk” Oranjeakkoord waar ongetwijfeld allerlei waterige compromissen in staan (zie bijvoorbeeld het woonakkoord) en dat Nederland sociaal verder de afgrond in helpt, dat is het antwoord van Diederik Samsom. En dat alles omdat Brussel de 3%-grens als heilig heeft bestempeld. De praatjes van Rutte en Samsom, dat die Brusselse grens er niet toe doet en dat zij zelf terug willen naar een evenwichtige begroting, zijn sinds deze week compleet ongeloofwaardig: in 2013 geeft Brussel lucht, en dan mag de grens opeens overschreden worden. Maar in 2014 moet Nederland van Brussel weer onder de 3%, en daar moeten we ons 100% aan houden. Bovendien geven steeds meer economen, zelfs die van het IMF, aan dat met alleen bezuinigingen de crisis niet opgelost wordt. Ondanks al deze waarschuwingen blijven Samsom en Rutte blind van de financiële afgrond afspringen.

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat sociaaldemocraten dit bezuinigingsgeloof willens en wetens blijven volgen. De afgelopen vijf jaar bezuinigen heeft geen sterker Nederland opgeleverd, maar meer werkloosheid en allerlei ontzettend pijnlijke maatregelen. Steeds als de Nederlandse economie opkrabbelt, ontstaat er weer een nieuwe dip door weer een nieuwe bezuinigingsronde. Wil de PvdA dit eindeloos laten doorgaan? Tot we 10% werkloosheid hebben? Na drie recessies en tienduizenden werklozen is het tijd voor ander beleid. Het is tijd voor investeren, in banen, in onderwijs, in mensen. Samsom, wees niet te trots op het regeerakkoord en grijp terug naar het verhaal dat je in de campagne hield: niet de economie kapotbezuinigen, maar eerlijk delen.

Categorieën: Economie & arbeidsmarkt, Partij van de Arbeid

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA