Het Uitgewoond Manifest

De afbraak van de volkshuisvesting heeft té lang geduurd! Daarom roepen wij de komende regering op, volkshuisvesting hoog op de agenda te zetten.

Uitgewoond manifest overhandiging title image

Het manifest

1. Het zorgen voor goede volkshuisvesting is een taak van de overheid.

De overheid heeft de grondwettelijke taak om te zorgen voor voldoende woningen. De afgelopen decennia heeft de overheid deze taak steeds verder van zich af geschoven en aan de markt overgelaten. Wij willen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en komt met een groot plan op het gebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, waarin ze omschrijft hoe ze er samen met gemeenten en provincies voor gaat zorgen dat de woningcisis opgelost wordt. Om deze taak te verankeren in het kabinet willen we dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu terugkeert.

2. Investeer nu in passende, duurzame en betaalbare woningen.

Wij willen dat de overheid direct investeert in het bouwen van goede woningen door geoormerkte subsidie aan de woningbouwcorporaties. De overheid dient hiervoor jaarlijks 1% van de rijksbegroting in te zetten. Daarnaast moet de belasting op het bouwen van sociale huurwoningen onmiddellijk worden afgeschaft en moet er extra subsidie komen voor de bouw van energieneutrale, natuurinclusieve en circulaire woningen.

3. Haal de markt uit de volkshuisvesting.

Betaalbare woningen bouwen is niet voldoende, de overheid moet er ook voor zorgen dat woningen betaalbaar blijven. Wij willen wetgeving die ervoor zorgt dat het onaantrekkelijk is geld te verdienen aan reeds gebouwde woningen door verhuur of doorverkoop. Ook moet er een bindend puntensysteem komen voor corporatie- en vrijesectorhuur die door middel van objectieve maatstaven de maximumhuurprijs bepaald van een woning.

4. Zorg voor gemengde wijken

Door middel van ruimtelijke ordening moet de overheid ervoor zorgen dat wijken een afspiegeling zijn van de samenleving. Wij pleiten bij de bouw van iedere wijk en bij nieuwbouw in bestaande wijken voor 40% goedkope koop- en huurwoningen (tot 200.000), 40% middeldure koop- en huurwoningen (tot 300.000) en 20% dure koop- en huurwoningen. De rijksoverheid moet gemeenten de financiële middelen verstrekken om actieve grondpolitiek te voeren om zo de bouw van betaalbare woningen in iedere wijk rendabel te maken.

5. Maak kopen of huren een keuze

Mensen moeten er zelf voor kunnen kiezen om een koop- of huurwoning te bewonen. Maatregelen die de ene vorm van wonen boven de andere plaatst moeten worden teruggedraaid evenals maatregelen die de huizenprijzen opdrijven.

Het Uitgewoond manifestOnderteken het manifest

Overhandiging aan leden van de Tweede Kamer

De overheid schiet al decennia tekort in haar verantwoordelijkheid te zorgen voor voldoende betaalbare woonruimte. Daar moet nu een einde aan komen. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is het absolute noodzaak dat volkshuisvesting hoog op de agenda komt.

Daarom overhandigden wij dinsdag, acht december, samen met alle ondertekenaars van het Uitgewoond manifest aan leden van de Tweede Kamer. Hiermee roepen wij op om de decennia lange afbraak van de volkshuisvesting te herstellen en op te komen voor meer betaalbare woningen voor iedereen in Nederland!

Tags: , ,

Categorieën: Campagne, Wonen & verkeer

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA