Help jij mee met ons lustrumboek?

Rottenberg

Afgelopen weekend stond ik op de tennisbaan met een collega-raadslid van het CDA. Hij vertelde me dat hij ooit voorzitter was geweest van een politieke jongerenorganisatie. Dat bleek echter niet het CDJA geweest te zijn, maar één van de voorlopers daarvan. De ARJOS, de jongerenpartij van de ARP. Want toen het CDA fuseerde in 1979, zijn de jongerenpartijen ook gefuseerd tot het CDJA. En ook al bestaat de PvdA een stuk langer (1946), de JS is ongeveer even oud als het CDJA. Op het najaarscongres van zaterdag 12 en zondag 13 november 1977 werd er namelijk door de leden van de FJG, de Federatie van Jongerengroepen, gekozen om de naam te wijzigen tot Jonge Socialisten in de PvdA. Officieel bestaan wij in november dus veertig jaar.

Misschien heb je het niet altijd door, maar de invloed van de JS is elke week nog voelbaar op het Nederlandse nieuws. Woensdagochtend maakte staatssecretaris Sharon Dijksma bekend om een klimaatconferentie in de VS te gaan organiseren, Climate First. Op donderdagavond was de Leidse wethouder Marleen Damen te zien bij EenVandaag, omdat zij samen met 231 andere wethouders het nieuwe kabinet opriep extra geld uit te trekken voor sociale werkplaatsen en reïntegratietrajecten. Deze twee nieuwsberichten lijken niets met elkaar te maken te hebben, maar Sharon Dijksma en Marleen Damen zaten wel gezamenlijk in het landelijk bestuur van de JS, bestuursjaar ’93-’94.

Dit soort leuke feiten vind je terug als je je gaat verdiepen in de geschiedenis van de JS. Er is in de afgelopen veertig jaar natuurlijk enorm veel gebeurd, er zijn prachtige discussies tussen de JS en de PvdA geweest en er zijn vele talenten groot geworden in de JS. Wist je bijvoorbeeld dat er de afgelopen kabinetsperiode drie JS-voorzitters in de Tweede Kamer zaten (Mohammed Mohandis, Loes Ypma en Tjeerd van Dekken) en één in het kabinet (Sharon Dijksma). Of wist je dat Sharon Dijksma als voorzitter ooit de relatie met de PvdA tijdelijk heeft stilgezet. Of dat Wouter Bos heeft geprobeerd de JS uit de statuten van de PvdA te schrappen. Als je het leuk vindt om hier meer over te leren, help dan mee met het schrijven van een Lustrumboek dat we in november willen presenteren. Meld je daarvoor aan door een mailtje te sturen naar mij (motten@js.nl).

Hierboven de routebeschrijving uit de congresstukken van het najaarscongres 1977. Hieronder een ander stuk uit die congresstukken over de naamswijziging.

“Op het kongres van november 1976 sprak de FJG zich uit voor een bestudering van het probleem van de naam van onze klup. Immers de Federatie van Jongerengroepen bestaat als zodanig niet meer, we zijn geen Federatie meer en zeker niet van Jongeren Groepen. Verwarring alom! De naam wijzigen, bijstellen, verbeteren, veranderen? Ook niet simpel. Op het kongres werd een procedure afgesproken. Helaas is daar niets van terecht gekomen. We stellen voor deze procedure nu verkort op te nemen in de kongres voorbereiding: Ideeën kan je insturen tot 1 augustus. Deze gaan dan mee in de eerste ronde. Je kan dan tussen 26/8 en 26/9 amendementen insturen op de gedane voorstellen, geen nieuwe ideeën meer. Die gaan dan mee met de tweede ronde waarbij het DB dan een voorkeur uitspreekt. Op het kongres kunnen we dan snel tot een beslissing komen.

N.B. De suggesties Socialistiese Jeugd, Rode Jeugd en Arbeiders Jeugd Centrale hoef je niet in te sturen.”

Categorieën: Blog, Vereniging

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA