Geïnteresseerd om je te kandideren voor het volgende Landelijk Bestuur?

Bestuursweekend

Vanaf 19 juni zou jij in het landelijk bestuur kunnen zitten. Ben jij degene die het komende jaar honderden nieuwe leden voor ons gaat werven? Of ga jij een spetterende verkiezingscampagne leiden? Of ga jij goed op onze centen passen? Of ben jij misschien wel de nieuwe voorzitter van onze vereniging? Het landelijk bestuur is een grote tijdsinvestering (officieel 30 uur per week, maar ga maar uit van het dubbele), maar ook een prachtige kans om je in te zetten voor onze prachtige vereniging en er staat ook een financiële vergoeding van €700 netto per maand tegenover.

Voor welke functies kun je je kandideren

Het landelijk bestuur bestaat uit 7 bestuursfuncties. De huidige bestuursleden zijn hier te vinden. Van deze zeven bestuursleden heeft alleen de internationaal secretaris, Siman Abdi, nog een termijn die doorloopt tot juni 2017. De termijn van de andere bestuursfuncties loopt deze zomer af en als zij nog door willen gaan, zullen zij zich opnieuw moeten kandideren. Wat de zes openstaande functies precies inhouden, kun je hieronder lezen:

Bekijk de functieprofielen

Waar moet een kandidaat aan voldoen?

Enkele adviezen en statutaire regels die betrekking hebben op landelijke bestuursleden:

  • De JS werkt niet met kandidaatstellingscommissies of voordrachten, dus als je aan alle regels voldoet, mag je je kandideren en zullen we je gelijk behandelen met andere kandidaten. Het presidium ziet hierop toe.
  • Er zullen in de periode tussen kandidering en het Voorjaarscongres waarschijnlijk meerdere debatten worden georganiseerd. Deze worden door de afdelingen georganiseerd en daar zijn nog geen data voor (ga er vanuit dat deze pas redelijk laat bekend zullen worden).
  • Het huidige landelijk bestuur blijft nog een maand actief na het Voorjaarscongres waarin de nieuwe bestuursleden zullen worden ingewerkt.

Uit de statuten:

  • “De leden van het landelijk bestuur worden gekozen door de leden buiten vergadering, via een digitale ledenverkiezing waarvan de stemperiode eindigt op het Voorjaarscongres”
  • “Lid zijn van het landelijk bestuur is onverenigbaar met het zijn van lid van het bestuur van een afdeling of onderafdeling en met een door het Congres gekozen functie.”

Planning:

27 mei (23:59): sluiting kandidaatstelling

30 mei: bekendmaking kandidaten

30 mei-17 juni: kandidatendebatten in diverse afdelingen

12 juni (10 uur): opening digitale stembus

19 juni (10 uur): sluiting digitale stembus

19 juni (op het congres in Amsterdam): bekendmaking nieuwe bestuursleden

Heb je vragen of ben je benieuwd hoe het is om landelijk bestuurslid te zijn?

Categorieën: Vereniging

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA