Functieprofielen Landelijk Bestuur 2020-2021 online

Bekijk hier de Functieprofielen voor het Landelijk Bestuur 2020-2021

Het presidium heeft, na het LB en de leden te hebben geraadpleegd, de functieprofielen voor het bestuursjaar 2020-2021 vastgesteld.

Door een recente motie in de Tweede Kamer wordt de subsidie voor politieke organisaties verhoogd. Het ministerie heeft ervoor gekozen om de onderlinge verdeling (tussen een partij en haar verschillende nevenorganisaties) over te laten aan de partijen zelf. Op dit moment is het landelijk bestuur (LB) van de JS in overleg met het partijbestuur van de PvdA over deze verdeling. De mogelijkheid bestaat dat er in aanloop naar het JS-congres in juni door het huidige LB een voorstel wordt ingediend om de financiële vergoeding van landelijk bestuursleden te verhogen. Het is raadzaam dat kandidaten voor het volgende LB daar rekening mee houden. Mocht er een hogere vergoeding komen, dan wordt er logischerwijs ook meer beschikbaarheid en inzet van landelijk bestuursleden verwacht.

De commissie functieprofielen doet de komende maanden onderzoek naar de functieprofielen, waarbij onder meer wordt gekeken naar wat de kerntaken van de vereniging zijn en hoe het ideale bestuur er qua formatie uitziet. De commissie is voornemens om op het najaarscongres in 2020 de resultaten te presenteren. Om niet op het onderzoek vooruit te lopen, heeft het presidium besloten ditmaal enkel kleine wijzigingen aan de functieprofielen aan te brengen en deze daarmee te laten aansluiten op het aankomende politieke jaar met Tweede Kamerverkiezingen.

Heb je vragen over de functieprofielen voor het komende bestuursjaar of het onderzoek van de commissie functieprofielen? Stuur dan een mail naar Simon (simonputman@live.nl).

Download hier de functieprofielen

Categorieën: Algemeen, Vereniging

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA