F*ck het jeugdloon! WIJ GAAN WINNEN!

20151010-JF2A9033-1600x900[1]

Op 7 april 1993 ben ik in Utrecht geboren, dat betekent dat ik nu (hoezee) 23 jaar oud ben geworden. Ik weet dus heel zeker dat ík nooit meer het minimumjeugdloon zal verdienen, want ik word nu eindelijk ook als volwassenen betaald. Een half jaar geleden waren we al zo trots dat er een Kamermeerderheid mensen tussen de 18 en 23 jaar gewoon volwassen wilde betalen. Hoe cynisch iedereen ook deed over de haalbaarheid, het gaat gewoon lukken. In alle klassen waar wij lesgeven en vertellen over Young & United verkondigen wij dit ook: WIJ GAAN WINNEN!

Toch begint, niet geheel onterecht, het geduld op te raken. De dagen, maanden gleden voorbij, belofte na belofte leidde niet tot een échte oplossing. Inmiddels staat twee woorden negen letters niet voor “bier halen” (want daar heb je met een minimumjeugdloon niet altijd geld voor) maar zeker wel voor: duurt lang! Zelf minister Asscher vond dat hij eigenlijk geen goed verhaal had waarom het maar duurt en duurt.

Asscher had het over “een pittig kader” van de Tweede Kamer dat stelt dat een verhoging van het minimumjeugdloon geen negatieve effecten op de werkgelegenheid mag hebben. Het Centraal Planbureau onderzocht dit voor de minister. Zij stellen dat het feit dat jongeren meer verdienen ertoe zal leiden dat zij minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers en dat dit dus banen zouden kunnen kosten. Ook binnen de PvdA wordt dit klakkeloos overgenomen. Dat duurder minder aantrekkelijk is, is ook geen nieuw statement.

Toch is het te kort door de bocht. Jongeren die meer geld te besteden hebben geven meer uit. Dat geld geven ze uit in retail en horeca en laten dat nu net de plekken zijn waar veel jongeren voor een minimumjeugdloon werken. Volgens verschillende economen zoals Robert Went, Robin Fransman en Wiemer Aalberts zou je ook deze banenwinst moeten meenemen in je schets over de effecten van de verhoging van het minimumjeugdloon tot volwassen minimumloon. FNV heeft als reactie op het CPB-onderzoek zelf onderzoek gedaan waar ze wél rekening houden met de winst van banen in de retail en horeca ten gevolge van de verhoging van het minimumjeugdloon. Dat onderzoek laat nu juist een groei van 10.000 banen zien.

Minister Asscher, laat u niet gijzelen door het CPB! Laat u niet gijzelen door bange werkgevers! Laat u niet gijzelen door gebrekkige economische toekomstschetsen! Naast de ideologische winst van het volwassen betalen van volwassenen zou de verhoging banen voor jongeren kunnen opleveren. Dus ik zeg het gewoon nogmaals, want nog even en dan duurt het niet meer lang: F*CK HET JEUGDLOON! WIJ GAAN WINNEN!

Categorieën: Blog, Economie & arbeidsmarkt, Jeugdwerkloosheid

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA