Elk kind recht op gelijke kansen

Een statement van de Jonge Socialisten

Arie Slob uitspraak 2 wide

Naar aanleiding van de uitspraken van de minister van onderwijs, Arie Slob, maakt de JS een statement over discriminatie in het onderwijs. Elk kind heeft recht op gelijke kansen en gelijke behandeling in het onderwijs.

In de pacificatie van 1919 werd een van de belangrijkste grondwetsartikelen, het algemeen kiesrecht, vastgelegd. Dit in ruil voor de financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs, waardoor er nog elke dag gediscrimineerd mag worden.
Het onderwijs is behalve een plek waar kinderen zich veilig en thuis moeten voelen ook een plek waar kinderen een gelijke kans kunnen krijgen. Zolang scholen mogen discrimineren en leraren in de klas homofobie mogen verkondigen in naam van hun geloof zal deze gelijkheid er niet zijn. Zolang onze minister van onderwijs zegt dat homoseksualiteit afkeuren mag zal er geen ‘veilig leerklimaat’ zijn.

Daarom is de JS voor het aanpassen van artikel 23, zodat religieus bijzonder onderwijs niet meer door de overheid gefinancierd wordt. We roepen minister Slob op om op te stappen en om plaats te maken voor een minister van onderwijs die voor élk kind, gelovig of ongelovig, queer of straight, een veilige leeromgeving en gelijke kansen wil creeëren.

Tags: , , ,

Categorieën: Onderwijs

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA