Een nieuwe koers met grote uitdagingen

Vorige week kwam onze partij, de PvdA, met een nieuw plan voor migratie. Er was gelijk veel discussie over. Worden we niet te rechts en volgen we niet teveel de Denen die een strenge migratiekoers eerder dit jaar hebben ingezet?

vluchtelingen

De belangrijkste verandering ten opzichte van het vorige beleid is het inzetten op opvang in de regio en een strenge houding ten opzichte van economische migranten. De vraag is of dit wel past binnen ons sociaaldemocratische gedachtegoed. Na discussie in het bestuur ben ik zelf van mening dat dit het geval is. Er zijn echter wel grote uitdagingen die in nauw verband staan met de nieuwe plannen.

In eerste instantie is het voor een sociaaldemocraat moeilijk om mensen om wat voor reden dan ook te weigeren om in een land te komen wonen. Op wat voor grond is het namelijk aan ons om te bepalen wie hier woont? Het is niet zo dat wij zelf veel gedaan hebben om dit te verdienen, de plaats van je geboorte is namelijk compleet willekeurig. Als sociaaldemocraten hebben wij als kernwaarde dat we juist deze willekeur uit de wereld willen helpen. We willen niet dat het ertoe doet waar je bent geboren of hoe je bent geboren, je zou dezelfde kansen moeten hebben om een goed leven te kunnen krijgen.

Toch is het standpunt om economische migranten te weren en terug te sturen niet per se tegenstrijdig met de sociaaldemocratie. We moeten ons realiseren dat migranten uit arme landen in bijvoorbeeld Afrika maar een klein deel van de bevolking zijn. Dit kleine deel is waarschijnlijk al welvarender dan veel andere mensen uit deze landen, aangezien zij de reis naar Europa konden bekostigen. Het is daarom niet per se eerlijk om economische migranten hier een betere toekomst aan te bieden in Nederland, het is veel beter om ervoor te zorgen dat alle mensen in de landen van herkomst een beter bestaan krijgen. Om hiervoor te zorgen is juist die ‘middenklasse’, die het zich kan veroorloven om hierheen te komen, nodig in hun eigen land.

Dit geldt ook voor migranten uit oorlogsgebieden. Natuurlijk moeten we altijd mensen een veilig onderdak bieden als ze dat in hun land van herkomst niet kunnen krijgen. We zouden daarom ook nooit helemaal de grenzen moeten sluiten voor vluchtelingen en alleen maar moeten inzetten op het versterken van opvang in de regio. Opvang in de regio zou in theorie echter wel de beste oplossing zijn, in plaats van vluchtelingen op te nemen in Europa. Verschillende onderzoeken wijzen bijvoorbeeld uit dat vluchtelingen uit Syrië vaak hoogopgeleide mensen zijn. Juist deze mensen zijn erg nodig in hun eigen land als de oorlog daar voorbij is. Opvang in de regio maakt deze terugkeer logischer. Verder is goede opvang in de regio ook iets wat vluchtelingen zelf waarschijnlijk beter zien zitten. Wennen aan een nieuwe cultuur is voor iedereen lastig en dit zou met opvang in de regio een minder groot probleem zijn.

Dat het in theorie beter is maakt het echter nog niet direct een goed plan in de praktijk. Er zijn veel haken en ogen aan opvang in de regio. Voordat deze zorgen weg zijn genomen wordt het lastig om opvang op een sociaaldemocratische manier te regelen. Ten eerste is het bijvoorbeeld maar de vraag in hoeverre mensen daadwerkelijk een leven kunnen opbouwen in zo’n opvangsituatie. Mensen zouden nooit jaren in een status quo moeten leven waar ze geen carrière kunnen maken of weinig onderwijsmogelijkheden hebben. Een goed bestaan in een opvangsituatie is daarom belangrijk. Ten tweede is vaak de hoeveelheid vluchtelingen ook nog een probleem voor de regio. In Libanon is bijvoorbeeld één zesde van de bevolking vluchteling. Het is erg lastig om voor zoveel mensen goed te kunnen zorgen.

Als laatste moet ook worden gezegd dat niet alle overheden van landen in het Midden-Oosten even betrouwbaar zijn. Als er deals worden gemaakt over opvang, dan moet er een zeer goede controle zijn of Europees geld wel daadwerkelijk aan de vluchtelingen wordt besteed. Alhoewel dit zeker geen simpele problemen zijn, zijn ze ook niet onoplosbaar. Onze taak is echter wel om deze belangrijke kwesties nauwlettend in de gaten te houden, als de PvdA haar zin krijgt over inzetten op opvang in de regio.

De andere punten die in het plan van de PvdA over migratie stonden, laten echter wel zien dat er sterk wordt ingezet op ontwikkeling van achtergestelde landen. Dit zou dus in lijn zijn met de argumenten voor opvang in de regio en het tegenhouden van economische migranten. Hopelijk worden nieuwe ontwikkelingsgelden echter wel ingezet voor een duurzame ontwikkeling van de politieke en economische structuren. Alleen zo kunnen deze landen grote stappen maken in economische ontwikkeling.

Over het nieuwe plan kan daarom geconcludeerd worden dat veel intenties goed zijn. In theorie is opvang in de regio en het terugbrengen van economische migranten goed voor de ontwikkeling van achtergestelde landen en daarom noodzakelijk. Zo worden alle mensen geholpen en niet alleen degene die geld hebben om naar Europa te komen. We gaan echter de plannen kritisch volgen om ervoor te zorgen dat vluchtelingen een goed leven kunnen hebben. Ook moet Europees geld bedoeld voor vluchtelingen daadwerkelijk terecht komen bij vluchtelingen. Alleen dan mogen we als sociaaldemocraten tevreden zijn.

Categorieën: Blog, Immigratie & integratie, Internationale Politiek, Partij van de Arbeid, Vluchtelingen

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA