De JS doet een Maurice de Hondje!

Jonker

Afgelopen weekend was er het jaarlijkse PvdA congres, dit maal georganiseerd in ’s Hertogenbosch. Omdat de Jonge Socialisten meer wilde doen dan klappen alleen tijdens het congres, is er een heus opinieonderzoek uitgevoerd onder de congresgangers.

Ongeveer 200 PvdA’ers vulden de enquête in, dus je kunt met recht zeggen dat het een goede steekproef is geweest.

De uitkomst van de enquête voldeed meestal aan de verwachtingen. Griekenland hoeft niet uit de Europese Unie, de euro moet worden behouden en de hypotheekrenteaftrek moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Opzienbarend is dat 65% van de congresgangers van mening is dat artikel 23 (recht op bijzonder onderwijs) geschrapt moet worden, wat betekent dat alle scholen weer openbaar moeten worden. Daarnaast bleek dat maar 53% het pensioenakkoord een goede zaak vindt, dat zijn ruwweg de PvdA’ers boven de 55. De oproep voor meer solidariteit in dit akkoord is dus niet ongegrond.

Van de doorgaans defensieonvriendelijke congresgangers vindt 43% dat Syrië op dezelfde manier bevrijdt moet worden als Libië, nu maar hopen dat de Verenigde Naties ook met een duidelijke resolutie komt die het Syrische regime van Assad verwerpt.
De eeuwige strijd tussen de linker en rechter vlak van de partij kwam naar voren in de vraag “De SP is een betere vriend van de PvdA dan D66”, 42% antwoordde hierop bevestigend. Job Cohen en Hans Spekman hebben dus nog enig werk te verrichten in het kader van de linkse samenwerking.

Nu was de JS ook benieuwd wat de PvdA’ers van de plannen van Hans Spekman vinden. Uit het onderzoek blijkt dat verhuizing van het partijkantoor, dus weg van de Herengracht, onderaan het prioriteitenlijst van Hans moet komen. PvdA’ers zijn gelukkig niet gevoelig voor symboolpolitiek. Ook het idee van open lijsttrekkerverkiezingen, zoals bij de Franse Socialisten komt slechts op plek 6. Opmerkelijk is dat een voorstel om deze verkiezingen te organiseren met grote meerderheid werd aangenomen op het congres. Maar het algemene beeld uit de prioriteiten lijst is toch dat de PvdA-leden de klassieke taken van een partij het belangrijkst vinden, namelijk het maatschappelijke debat bepalen en veel zetels halen. Natuurlijk wordt de samenwerking met gelijkgezinde dus linkse partijen ook zeer op prijs gesteld.

Dus Hans richt je op de zaken die echt belangrijk zijn, we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt!

Categorieën: Partij van de Arbeid

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA