De conceptbeginselen van de JS zijn klaar!

marx_en_engels

De beginselprogrammacommissie heeft van het Landelijk Bestuur de opdracht gekregen om nieuwe beginselen voor de Jonge Socialisten in de PvdA te schrijven. Deze nieuwe beginselen moeten de belangrijkste idealen van de JS verwoorden, herkenbaar zijn voor de leden en gedragen worden door de leden.

Om die reden gaan wij de komende tijd, in vier avonden, het land door om uitleg te geven over alle afwegingen die tot deze conceptversie hebben geleid en om te vragen of er nog aanvullingen, wijzigingen of verbeteringen aangebracht kunnen worden. Daarbij doen we Den Haag, Groningen, Amsterdam en Arnhem aan. Laat die kans niet onbenut, want de commissie kan jullie inbreng goed gebruiken.

De commissie heeft gekozen voor de volgende vijf beginselen: Gelijkheid, solidariteit, duurzaamheid en verbondenheid. Hier is de conceptversie te lezen. Op het voorjaarscongres wordt de definitieve tekst vastgesteld.

Categorieën: Vereniging

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA