Congresthema’s vastgesteld

Onderwijscongres

Het congres, dat op 18 en 19 juni zal plaats vinden in Amsterdam, gaat over het thema Werk, werk, werk. Ontplooiing & Waardering. Lees hier meer over JS-congressen. Voor het komende congres zijn de volgende zes themagroepen gekozen:

1. Vluchtelingen op de arbeidsmarkt

De grote groep vluchtende mensen die naar Nederland is gekomen, stelt ons voor een aantal nieuwe vraagstukken. Mogen deze vluchtelingen hier meteen aan het werk gaan? Zou de Nederlandse overheid dan ook moeten betalen voor een inburgeringscursus? En zouden we deze vluchtelingen ook al moeten opleiden voor de Nederlandse arbeidsmarkt?

2. Werk voor jongeren

Voor jongeren is het soms lastig om hun werkzame carrière goed te beginnen. De jeugdwerkloosheid ligt hoger dan werkloosheid onder oudere mensen en veel jongeren vinden ook maar lastig een (vaste) baan. Is het erg dat jongeren vaker werkloos zijn dan ouderen? Moet het werk dat we hebben meer of beter verdeeld worden? En moet er een bonus komen voor werkgevers als zij jongeren aannemen?

3. Alles Flex, werk onzeker.

Veel werkgevers vinden vaste contracten maar eng, omdat ze dan ‘nooit meer van iemand af komen’. Maar juist door alle flexcontracten hebben veel werknemers nu geen idee hoe hun toekomst eruit ziet. Moeten we meer zekerheid bieden om flexibele arbeid tegen te gaan? Of moeten we ook vaste contracten flexibeler maken?

4. Een basisbaan voor iedereen

Als tegenhanger van het idee voor een basisinkomen, komt nu ook het idee op voor een basisbaan. Dit betekent dat de overheid verplicht is om iedereen aan een baan te helpen. Hiervoor zou de overheid dan zelf ook veel banen moeten scheppen. Is het verschaffen van werk de taak van de overheid? En wat kunnen we leren van het participatiebeleid bij oa. de Wajong en de WIA?

5. Emancipatie door werk en op het werk

Werk was altijd een belangrijke waarde voor sociaaldemocraten, maar de realiteit is vaak nog dat mannen gemiddeld vaker en langer werken dan vrouwen. Kunnen we werk en vrije tijd niet beter op elkaar afstemmen? En moeten we allemaal misschien wat minder gaan werken? En hoe bestrijden we ook de ongelijkheid op de arbeidsmarkt, zoals die tussen man en vrouw?

6. Actuele politiek

Één groepje zal zich bezig houden met de actuele politiek

Categorieën: Activiteiten, Economie & arbeidsmarkt, Vereniging

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA