Concurrenten? Nee, collega’s!

Een blog door Bo over gelijk loon voor gelijk werk

35849539192_17a41db76b_b

We strijden met zijn allen al heel lang voor gelijk loon voor gelijk werk. Het eerste wat dan altijd in mij op kwam, was de strijd voor gelijke betaling tussen mannen en vrouwen, zodat collega’s op de werkvloer ook echt collega’s kunnen zijn. Op Europees niveau speelde nog wat anders: verschillende salarissen tussen mensen met verschillende nationaliteiten. Daar is gelukkig afgelopen week een einde aan gekomen met dank aan Agnes Jongerius en Lodewijk Asscher!

Wat was er aan de hand? Met de oude regelingen was het mogelijk dat op dezelfde bouwplaats mensen met verschillende Europese nationaliteiten aan het werk waren met verschillende cao’s. Zo zagen we in Maastricht met het A2-project dat Polen en Portugezen onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest tegen een flink deel van hun salaris, maar zagen we ook dat er terechte vrees was voor Nederlandse verdringing op de arbeidsmarkt.

En toen? Na SuperPloumen kunnen we spreken van SuperAgnes en SuperAsscher. Terwijl Lodewijk Asscher lobbyde bij andere Europese ministers van Sociale Zaken, voerde Agnes Jongerius een succesvolle strijd in het Europees Parlement en stukje bij beetje kwam iedereen op één lijn. Een stukje teamwerk van jewelste. En nadat de Raad en Europese Commissie al akkoord waren gegaan, werd met de ‘Adopted’ in het Europees Parlement afgelopen week de aanpassing van de detacheringsrichtlijn, en daarmee gelijk loon voor gelijk werk binnen de Europese Unie, een feit.

Hoe dan? De kernpunten van het akkoord houden in dat de vergoedingsregels van het gastland van toepassing zijn op alle gedetacheerde werknemers. Op de bouwplaats in Nederland geldt dus de Nederlandse cao. Reis- en verblijfkosten moeten daarnaast ook apart worden vergoed en mogen niet meer van het loon worden afgetrokken. Wanneer bedrijven zich niet aan deze richtlijn houden, moeten lidstaten de bedrijven aanpakken door middel van sancties. Om misbruik te voorkomen moet informatie over alle relevante cao’s en toeslagen op een officiële website komen te staan.

En nu? De strijd is nog niet gestreden. Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld nog steeds zestien procent minder dan hun mannelijke collega’s voor hetzelfde werk. Lilianne Ploumen heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om deze loonkloof aan te pakken. Dat wetsvoorstel kun je hier vinden. Ook bij zzp’ers zien we een grote loonkloof. Er zijn natuurlijk zzp’ers die genieten van het ondernemerschap en uit vrije wil zelfstandig zijn geworden, maar we zien helaas ook veel ongewilde zzp’ers of mensen die in onzekere flexbanen zitten.

Maar nu vieren we vooral dit succes, dat collega’s met dank aan Agnes Jongerius en Lodewijk Asscher weer collega’s mogen zijn en niet langer elkaars concurrenten! En morgen strijden we met onder andere Young & United en FNV weer hand in hand verder, kameraden.

Categorieën: Blog, Economie & arbeidsmarkt

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA