Actuele voorstellen

Hieronder vind je de link naar de actuele voorstellen voor het voorjaarscongres 2022. De actuele voorstellen worden zo snel mogelijk na de deadline voor de actuele voorstellen gepubliceerd.
https://raadpleging.orcagroup.com/Raadpleging/ee9db3d4-a2a2-4307-8822-925f3be16d8d
De stemcode heb je al ontvangen en is dezelfde als je gebruikt hebt om te stemmen voor de reguliere voorstellen.
Mocht je een actueel voorstel willen indienen kan dat door te mailen naar presidium@js.nl dit kan tot vòòr zondag 19 juni 13:00.

Afschaffen bijzonder onderwijs

Indiener: Matthijs Oldenburger

 

De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen,

Constaterende dat:

•           De raad van state de PvdA adviseerd geen acceptatieplicht voor het bijzonder onderwijs in te voeren

 

Overwegende dat:

•           Het advies van de raad van state serieus genomen moet worden

·        In elke vorm van onderwijs een  plek voor iedereen moet zijn ongeacht je achtergrond

Besluitende dat:

•           De JS voor het afschaffen van het bijzonder onderwijs is

Het landelijk bestuur van de JS gaat lobbyen bij de TK fractie voor dit standpunt

Het landelijk bestuur een actie bedenkt om dit standpunt te communiceren

 

 

 

Indiener: Erva Esnanur Calkin

Constaterende dat:

Gezien de recentelijke ontwikkelingen de fusie tussen PvdA en GroenLinks dichterbij komt.

Wij als pjo’s hier ook onze meningen over mogen hebben die niet altijd in lijn zijn met de moederpartijen.

Overwegende dat:

Als de moederpartijen fuseren wij dat niet meteen hoeven over te nemen.

Besluitende dat: Wij als JS kritisch tegenover een fusie met DWARS staan.

 

Actueel voorstel van Hiske Scholtens en Luna Koops 

De JS in congres bijeen

Constaterende dat er hier een schrikbarend aantal dwars leden zijn die nu ineens JSer zijn

Overwegende dat dit vaker zal gebeuren nu onze partijen dichter bij elkaar komen en we meer dubbelleden krijgen

Spreekt uit dat we het proces van een eventuele fusie of niet op de voet volgen

Verzoekt het bestuur en het presidium om tijdens het proces van uitzoeken hoe we verder gaan samenwerken en eventueel wel of niet gaan fuseren, de congressen van JS en DWARS niet op hetzelfde weekend te plannen om uitwisselingen mogelijk te maken en dubbelleden in staat te stellen om bij beide organisaties volwaardig lid te zijn.

En gaat over tot de orde van de dag

 

Indieners: Fleur Renkema (JS Groningen) en Pelle Depla (JS Arnhem-Nijmegen)

De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen

Constaterende dat
– De JS op 2 en 3 juni met een afvaardiging van leden deelnam aan het PJO parlement, waar onder andere JFvD aan mee deed; – Bestuursleden dit op 12 juni op Twitter verdedigen door aan te geven dat het uitsluiten van JFvD niet realistisch is; – JFvD-leden via Twitter uiten dat ze bestaansrecht ontlenen aan laten huilen van “linkiewinkies”
– DWARS een initiatief heeft gestart om een pjo-brede FvD-boycot in te stellen;

Overwegende dat
– JFvD fascistische politiek verspreidt en normaliseert en dat facisme stom is; – Fascistische politiek systematisch geïsoleerd, genegeerd en bestreden moet worden;
– De voorzitter van de JS bij het online extra congres van 15 januari uitsprak dat samenwerking met JFvD bij acties onwenselijk was;
– Meedoen aan het PJO-parlement minder leuk en belangrijk is dan het bestrijden van fascisme;
Spreekt uit dat:
– De Jonge Socialisten in de PvdA een anti-fascistische vereniging is;
Besluit dat: – De Jonge Socialisten in de PvdA niet langer meedoet aan activiteiten waar JFvD aan meedoet;
– De Jonge Socialisten in de PvdA geen politieke activiteiten meer onderneemt met JFvD; – De Jonge Socialisten in de PvdA bij de PvdA pleit voor een totale isolatie en uitsluiting van FvD.

Verzoekt het landelijke bestuur om – geen projectsubsidie te verlenen aan afdelingen op het moment dat ze een activiteit of actie organiseren of ondernemen met JFvD en om geen enkele steun te verlenen aan deze activiteiten van afdelingen.
– Aan te sluiten bij de boycot van DWARS en hierover te rapporteren aan het najaarscongres 2022.

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

 

Categorieën: Uncategorized

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA