Internationaal Secretaris

Kandidaatstellingsbrief Friso Ages

Beste JS’er,

Met deze brief zou ik graag mijn kandidaatstelling voor Internationaal Secretaris willen motiveren.  Zes jaar geleden werd ik lid van de Jonge Socialisten en een jaar daarna ook van de PvdA. Het waren roerige tijden, aangezien de PvdA in een beroerde situatie was na het vertrek van Job Cohen als partijleider. De sociaaldemocratie trok mij ondanks deze situatie nog steeds aan. Ik ben mij er sterk van bewust dat er grote verschillen zijn in het geluk dat mensen hebben. Geluk met bijvoorbeeld de omgeving waarin je wordt geboren of geluk om zonder beperkingen te kunnen leven. De overtuiging om de effecten van deze willekeurige verdeling tegen te gaan, maakt mij een sociaaldemocraat. Iedereen moet een gelijke mogelijkheid krijgen om zijn ambities in het leven te kunnen volgen, ongeacht afkomst, omgeving of financiële middelen.

Met deze overtuiging heb ik de afgelopen zes jaar geprobeerd om bij te dragen aan de vereniging. Eerst als oprichter en voorzitter van de afdeling Noord-Holland Noord, daarna als vicevoorzitter en secretaris van de afdeling Limburg en tenslotte als lid van het presidium. Met deze ervaring op lokaal en nationaal niveau, denk ik nu een goede aanvulling te kunnen zijn voor het volgende landelijk bestuur in de hoedanigheid van Internationaal Secretaris. Ik zou graag Internationaal Secretaris willen worden, omdat ik ervan overtuigd ben dat goede internationale contacten essentieel zijn voor de JS om haar doelen te bereiken.

Belangrijke sociale kwesties in Europa en daarbuiten kunnen alleen opgelost worden door een goede samenwerking van sociaaldemocratische jongerenpartijen. Als veel jongeren in een bepaald Europees land lijden onder hoge jeugdwerkloosheid dan is het de gezamenlijke taak van de sociaaldemocratische jongerenpartijen om deze kwestie aan de kaak te stellen. Economisch leed is internationaal en wij als Jonge Socialisten moeten actief mee doen met de internationale zusterpartijen om problemen op te lossen. Verder hebben we bij veel kwesties ook de hulp nodig van zusterpartijen en internationale koepelorganisaties. Bij Europese kwesties kunnen we alleen een verschil maken als we gezamenlijk optreden. De oneerlijke verschillen op het gebied van belastingen tussen EU-landen zijn hier een voorbeeld van. Als Internationaal Secretaris hoop ik een groot netwerk te ontwikkelen waardoor dit gezamenlijk optreden mogelijk is.

Verder zou ik ook graag Internationaal Secretaris willen worden omdat ik graag de campagne van de JS voor de Europese verkiezingen in mei 2019 zou willen leiden. Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden die de EU ons biedt. Alleen al het recente voorbeeld van het mogelijk redden van de belangrijke Iran-deal, zou mensen van het belang van de EU moeten overtuigen. Als groot blok kunnen we veel meer. We moeten er echter wel voor waken dat dit blok op een sociale manier functioneert. Dit enthousiasme voor de EU zorgt ervoor dat ik nu al uitkijk naar de verkiezingsperiode.

Ik denk ook dat mijn achtergrond mij goed helpt om deze functie goed uit te kunnen voeren. Ik zit nu in de laatste weken van mijn studie aan het University College Maastricht waar ik politicologie en economie heb gestudeerd. Deze vakkundige kennis helpt mij om inhoudelijke kwesties snel te begrijpen. Verder was deze studie ook zeer internationaal ingericht. 60% van mijn medestudenten komt uit het buitenland en hierdoor heb ik geleerd hoe ik goed kan netwerken in een internationale omgeving. Verder heb ik ook een tijdje aan UC San Diego mogen studeren, waar ik ook ervaring heb opgedaan in een internationale omgeving. Ik weet hierdoor snel mijn weg te vinden in nieuwe omgevingen met mensen die een andere achtergrond hebben.

Als laatste zou ik ook willen benadrukken dat ik mij ook graag wil inzetten bij andere bestuurlijke taken die niet direct internationaal zijn. Ik zou graag zien dat de JS probeert om veel opinieartikelen te schrijven om zo aandacht te krijgen van de media. Door mijn politicologische en economische kennis zou ik hier mogelijk een bijdrage aan kunnen leveren samen met andere bestuursleden. Verder zou ik mij ook willen bezighouden met de politieke lijn die de JS gaat volgen. Na het verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar is een fris geluid nodig en ik denk dat elk bestuurslid hier een goede bijdrage aan zou kunnen leveren.

Ik hoop dat ik met deze brief mijn kandidaatstelling voldoende heb onderbouwd en kijk er graag naar uit om jullie te spreken op het congres.

Friso Ages

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA