Informatie over het Voorjaarscongres 2018

Op 9 en 10 juni vindt ons Voorjaarscongres plaats in Rotterdam

Op 9 en 10 juni is het voorjaarscongres van de Jonge Socialisten in Rotterdam. Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie over de deadlines voor het indienen van moties, resoluties, beslispunten, financiële voorstellen en amendementen.

Meer informatie over het programma
Downloads

Deadlines

27 april (23:59 uur): deadline indienen van gewone congresvoorstellen
3 mei: publicatie Eerste Congreskrant
18 mei: sluiting kandidaatstelling landelijk bestuur, presidium, beroepscommissie en hoofdredacteur LAVA
25 mei (23:59 uur): deadline amenderen van gewone congresvoorstellen
2 juni: publicatie Tweede Congreskrant

9-10 juni: Voorjaarscongres

Over het indienen van moties

Het is mogelijk om van tevoren moties in te dienen. Aan het indienen van moties zijn enkele regels verbonden:
  • Moties zijn nieuwe of vervangende politieke standpunten.
  • “Indienen van moties en resoluties (voor het congres) dient gepaard te gaan met ten minste vijftien steunbetuigingen uit ten minste twee afdelingen, niet zijnde onderafdelingen. Steunbetuiging geschiedt schriftelijk en bevat de naam en afdeling van het lid dat steun betuigt en het voorstel waar de steunbetuiging op ziet.”
  • “De wijze waarop op het Congres moties kunnen worden ingediend en geamendeerd wordt bepaald door het presidium, in samenspraak met het landelijk bestuur.”
  • “Een lid kan een actuele motie indienen tijdens het Congres tot een door het presidium bepaald tijdstip. Actuele moties zijn politieke uitspraken over een onderwerp dat actueel geworden is na de deadline voor de Eerste Congreskrant (d.w.z. 3 mei). Het presidium beoordeelt de actualiteit.”
Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA