Informatie over ons jubileumcongres

Op 11 en 12 november vieren we ons 40-jarig jubileum in Leeuwarden

Op 11 en 12 november is het jubileumcongres van de Jonge Socialisten in Leeuwarden. Dat weekend bestaan we precies 40 jaar! Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie over de deadlines voor het indienen van moties, resoluties, beslispunten, financiële voorstellen en amendementen.

Meer informatie over het programma en aanmelden

Deadlines

30 september (23:59 uur): deadline indienen van gewone congresvoorstellen
6 oktober: publicatie Eerste Congreskrant
28 oktober (23:59 uur): deadline amenderen van gewone congresvoorstellen
3 november: publicatie Tweede Congreskrant
11-12 november: JUBILEUMCONGRES

Over het indienen van moties

Het is mogelijk om van tevoren moties in te dienen. Aangezien we in november ons jubileumcongres houden, heeft het congres deze keer geen vast thema en zullen we voor de verandering niet in themagroepjes uiteen gaan. Aan het indienen van moties zijn enkele regels verbonden:
  • Moties zijn nieuwe of vervangende politieke standpunten.
  • “Indienen van moties en resoluties (voor het congres) dient gepaard te gaan met ten minste vijftien steunbetuigingen uit ten minste twee afdelingen, niet zijnde onderafdelingen. Steunbetuiging geschiedt schriftelijk en bevat de naam en afdeling van het lid dat steun betuigt en het voorstel waar de steunbetuiging op ziet.”
  • “De wijze waarop op het Congres moties kunnen worden ingediend en geamendeerd wordt bepaald door het presidium, in samenspraak met het landelijk bestuur.”
  • “Een lid kan een actuele motie indienen tijdens het Congres tot een door het presidium bepaald tijdstip. Actuele moties zijn politieke uitspraken over een onderwerp dat actueel geworden is na de deadline voor de Eerste Congreskrant (d.w.z. 6 oktober). Het presidium beoordeelt de actualiteit.”
Downloads
Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA