Help huurders de winter door!

De JS voert actie tegen de bezuiniging op de huurtoeslag van Rutte III

Op 8 november 2017 voerden Jonge Socialisten in het hele land actie tegen de verlaging van de huurtoeslag die de nieuwe regering doorvoert. Deze verlaging van de toeslag komt vooral hard aan voor die mensen die de huurtoeslag hard nodig hebben om rond te komen. De regering raakt hiermee een kwetsbare groep. De Jonge Socialisten voerden in verschillende steden actie tegen deze asociale maatregel.

Ook zamelden we handtekeningen in voor een petitie tegen deze maatregel. Je kunt deze helaas niet meer steunen.

Actie huurtoeslag Enschede

De petitie is gesloten.

Wat is de regering van plan?

De nieuwe regering Rutte III heeft aangekondigd om de KAN-bepaling bij de huurtoeslag af te schaffen. Door met moeilijke termen te strooien probeert ze te verhullen wat dit voor gewone mensen betekent. Door deze wijziging zal de huurtoeslag niet meer meestijgen als de huur verhoogd wordt. Dat kan mensen op termijn wel 150 euro per jaar kosten! Teken daarom nu de petitie. Samen gaan we strijden om deze bezuiniging van tafel te krijgen!

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA