Communicatie

Kandidaatstellingsbrief Pelle Depla

Beste JS’ers

De afgelopen jaren heb ik velen van jullie mogen ontmoeten. Op ledenweekenden, congressen of gewoon binnen afdelingen zelf. Het waren twee jaren die bij mij voor veel energie hebben gezorgd. Die energie wil ik nu gebruiken om een bijdrage te leveren aan onze vereniging als bestuurslid communicatie.

Voor de mensen die mij nog niet kennen, wie ben ik? Nou, ik ben Pelle. Geboren in Nijmegen waar ik tot mijn twaalfde heb gewoond. Vervolgens heb ik nog een kleine periode in Heerlen en Breda gewoond. In Breda ben ik lid en actief geworden voor de JS en de PvdA. Een paar jaar geleden ben ik lid geworden omdat ik boos was, boos op school omdat jongeren nergens serieus werden genomen en mee mochten praten en boos op de samenleving omdat het leek alsof we net niet even wat beter konden herverdelen zodat iedereen zijn of haar leven op een leuke en vrije manier kon invullen. Omdat schreeuwen vanaf de zijlijn niet echt iets voor mij is (al vind ik het soms toch ook wel erg leuk), meldde ik me aan voor de JS en de PvdA.

Sinds afgelopen jaar woon in weer in Nijmegen, waar ik de studies politicologie en bestuurskunde volg aan de Radboud Universiteit. Tevens ben ik in Nijmegen begonnen als bestuurslid campagne binnen de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen. Mijn taak was om de campagne tot een goed einde te brengen. Namens de JS heb ik een invulling proberen te geven aan de onlineactiviteiten van de PvdA in Nijmegen. Tegelijkertijd was ik nog actief binnen de PvdA in Breda. In Breda was ik verantwoordelijk voor de online-campagne van de afdeling. Het doel was om zichtbaarheid te creëren over heel Breda via het internet. Met als resultaat van drie zetels in de raad naar vier zetels en deelname aan het college. Na de gemeenteraadsverkiezingen ben ik begonnen als communicatiemedewerker voor de Provinciale Statenfractie van Brabant waar ik samen met de fractie en het bestuur de campagneplannen voor het komende jaar uitdenk en op papier zet.

Het afgelopen campagnejaar heeft me ontzettend veel energie gegeven. Een aantal JS’ers noemde mij een masochist toen ik zei dat ik alweer zin had in de volgende campagne. Zo voelt het nog steeds. Zin om weer een jaar te geven voor onze partij. We leven in een tijd en in een samenleving die roept om sociaaldemocratie. Wellicht, zonder dat ze het zelf weet. Twee tegenstellingen lijken Nederland op te breken. Ten eerste heb je de culturele tegenstelling. De vluchteling die graag een plek wil in Nederland en daartegenover de PVV’er die zegt dat ze terug moeten naar hun eigen land. Laat de sociaaldemocratie hetgeen zijn die de vluchteling welkom heet en de PVV een knuffel geeft. Daarnaast is er natuurlijk nog een belangrijkere tegenstelling. De traditionele tegenstelling van kapitaal en arbeid. De mensen die het het zwaarst hebben in onze samenleving krijgen het steeds zwaarder. De armsten worden steeds armer, terwijl de rijken zoals de aandeelhouders van Shell en Unilever het steeds gemakkelijker krijgen. Het lijkt alsof het grootkapitaal het wint en de huidigen haar zak heeft. Daarom sociaaldemocratie, daarom de PvdA.

Enfin, over mijn plannen voor het komende jaar. Voor het komende jaar is het van belang dat de lijn die het vorige JS-bestuur heeft ingezet vastgehouden wordt. We moeten een actiegerichte vereniging zijn die haar bek open durft te trekken. Ook op het gebied van communicatie zijn er flink wat stappen gemaakt. Op Instagram is de JS geregeld te vinden en ook de Facebookpagina wordt veelvoudig gebruikt. Taak is nu om dat wat opgebouwd is verder uit te bouwen. Om ernaar te streven dat ook afdelingen online actiever worden en de media weten te vinden. Daarnaast is het zaak om de kanalen van de JS te gebruiken om vaker inhoudelijk naar buiten te treden. We moeten niet alleen met acties komen, maar ook gewoon af en toe met een mening op Facebook, Twitter en Instagram. We moeten weer ergens tegen aan durven te trappen en onderwerp van gesprek worden. En zo maken we de sociaaldemocratie weer hip.

Mochten jullie nog vragen hebben aan mij, dan kan je me altijd bellen of appen. (0614533909)

Tot op het congres,

Pelle Depla

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA