Bo Lemmens

Kandidaat Politiek en Scholing

Beste JS’ers, lieve kameraden,

Middels deze brief wil ik graag mijn kandidatuur bekend maken voor het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA. Ik kandideer me voor de functie Politiek & Scholing.

Tot zo ver het formele stuk, maar wie ben ik, wat wil ik gaan doen en wat heb ik jullie te bieden?

Mijn naam is Bo Lemmens, 22 jaar oud, geboren en getogen in het prachtige Sittard en voor de eerste jaren van mijn studie vertrokken naar het wonderschone Maastricht. Ik ben op mijn achttiende lid geworden van deze prachtige vereniging. Ik heb het geluk gehad gelijk aan de slag te kunnen als secretaris van de afdeling Maastricht onder leiding van voorzitter Kuiper. Hierna heb ik twee jaar voorzitter van de afdeling Maastricht mogen zijn. Inmiddels ben ik burger raadslid in de gemeente Maastricht met de portefeuilles Sociaal Domein en Student & Stad.

Vier jaar geleden ben ik lid geworden van de Jonge Socialisten omdat ik geloof in een samenleving waar iedereen dezelfde kansen moet krijgen, ongeacht welke achtergrond men heeft. Het nastreven van een eerlijke, menselijke samenleving waar we voor elkaar opkomen en voor elkaar zorgen, dat is waarom ik lid geworden ben.

Een van de belangrijkste plekken waar we dit kunnen bewerkstelligen is de gemeenteraad. Daarom is uitgerekend dit bestuursjaar de uitgelezen kans om politiek en scholing te combineren.

Ik wil graag bestuurslid Politiek & Scholing worden omdat ik ervan overtuigd ben dat ik in het jaar van hele belangrijke gemeenteraadsverkiezingen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van JS’ers. Niet alleen naar aanloop naar de verkiezingen door het voortzetten van de trainingen en de begeleiding door de scoutingcommissie,  maar ook door het organiseren van bijeenkomsten na de verkiezingen. Want als je bent gekozen en lid van de gemeenteraad, wat dan? Eenmaal gekozen als raadslid of benoemd tot commissielid/burger raadslid komt er veel op je af en dan is het handig om dan ook nog begeleiding te hebben vanuit de vereniging. Dit wil ik niet alleen laten bestaan uit het leren van praktische zaken (zoals, wat zijn ex. Artikel 48 RvO vragen en hoe dien ik ze in?) maar ook door het koppelen van gekozen/benoemde leden uit verschillende gemeenten aan elkaar. Je bent namelijk niet de enige met een bepaalde portefeuille, in een andere gemeente zijn er leden die met soortgelijke uitdagingen te maken hebben

Op politiek vlak ligt er nog een belangrijke taak voor ons. De Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest en we kunnen met  een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststellen dat de Partij van de Arbeid geen deel uit zal maken van het nieuwe kabinet. Daardoor moeten we als vereniging nog alerter worden dat het geluid van de sociaaldemocratie vertegenwoordigd blijft in Nederland. Als we merken dat het goed mis gaat, moeten we de barricades op. Ons geluid laten horen, demonstreren en sociale alternatieven bieden. Als burger raadslid van een partij die lokaal geen deel uitmaakte van de coalitie heb ik geleerd wat dit betekent.

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen was ik voorzitter van de afdeling Maastricht. In studentenstad Maastricht werd de Seniorenpartij de grootste partij na de verkiezingen. Een partij die niet bekend staat om haar positieve kijk op studenten. Samen met de andere jongerenafdelingen in Maastricht (JD, JOVD, CDJA) hebben we een brief geschreven aan de Seniorenpartij. In deze brief beschreven we de vier belangrijkste punten voor studenten in Maastricht en hoe deze bereikt kunnen worden in Maastricht. We boden alternatieven en later schoven we aan bij de lijsttrekker/toekomstig wethouder van de Seniorenpartij. Onze oproep had duidelijk impact.

Dit brengt me bij het laatste punt: meer samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties. Een van de motto’s dat ons allen verbindt is niet voor niets ‘samen staan we sterker’. Dit slaat zeker op leden onderling, maar ook op politieke jongerenorganisaties onderling. Politieke jongerenorganisaties hebben twee doelen gemeen: het verbeteren van de positie van jongeren en het aanmoedigen van politieke interesse. Als bestuurslid Politiek & Scholing wil ik meer de samenwerking opzoeken met andere politieke jongerenorganisaties en samen met hen optrekken wanneer dit nodig is, net zoals we in Maastricht altijd hebben gedaan.

Ooit vertelde iemand mij dat in de originele statuten van de Jonge Socialisten stond ‘het opsporen en elimineren van rechtse geluiden binnen de Partij’. Alhoewel ik nooit bewijs heb gezien dat dit er echt heeft gestaan, denk ik dat deze zinsnede actueler is dan ooit. Terwijl we zien dat de samenleving steeds meer verrechts, moeten we als Jonge Socialisten het sociale tegengeluid blijven laten horen.

Komend jaar ligt de nadruk op de nasleep van de Tweede Kamerverkiezingen en de opkomende gemeenteraadsverkiezingen. Hier kunnen we het sociaal geluid blijven vertegenwoordigen. Als bestuurslid Politiek & Scholing wil ik hier mijn steentje aan bijdragen samen met jullie. Ik hoop dat jullie me deze kans willen bieden. Natuurlijk ben ik altijd bereikbaar voor vragen. Je kunt me bereiken per mail bolemmens.pvda@gmail.com of bellen op 06 48 33 62 27. Ik hoor graag wat van je!

Liefs,

Bo Lemmens

Facebook-pagina
Jonge Socialisten in de PvdA