Vrijheid

De Jonge Socialisten staan voor verworven vrijheden. Ieder mens moet vrij kunnen zijn om te zeggen wat hij of zij wil zeggen, te doen wat hij of zij wil doen en te zijn wie hij of zij wil zijn.

Leven in vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee, de vrijheid van het ene individu mag die van het andere niet beperken. Daarom vinden wij dat de overheid het verantwoordelijkheidsbesef van mensen actief moet ontwikkelen. Als ieder zijn vrijheid gebruikt zonder de vrijheid van een ander in te perken, kunnen we echt vrij zijn. Om de vrijheid van het collectief te waarborgen zijn soms regels nodig.

"Om vrij te zijn is het ook noodzakelijk om in staat te zijn tot zelfontplooiing"

Daarnaast vinden de Jonge Socialisten dat vrijheid meer is dan de bovengenoemde vrijheden. Om vrij te zijn is het ook noodzakelijk om in staat te zijn tot zelfontplooiing, waar nodig moet de overheid daar zorg voor dragen. Zonder bestaansmiddelen kan niemand vrij zijn. Behalve zelfontplooiing moet de overheid daarom ook een minimaal bestaansniveau garanderen voor iedereen.

Lees verder: duurzaamheid
Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA