Solidariteit

Solidariteit is het middel om het streven naar verbondenheid en het gelijkheidsideaal van de Jonge Socialisten waar te maken. Solidariteit is meer dan liefdadigheid, maar geen vanzelfsprekendheid. Iedereen draagt bij en iedereen profiteert van onze solidariteit wanneer nodig, om draagvlak voor de verzorgingsstaat te behouden. De winnaar van vandaag kan immers de pechvogel van morgen zijn, en andersom.

Solidariteit bestrijdt de oorzaken van de grote ongelijkheden in de samenleving door inkomen, kennis en macht te herverdelen. Dit betekent dat degenen die meer dan genoeg middelen hebben om een fatsoenlijk leven te leiden, een hogere bijdrage leveren. Deze bijdrage kan gebruikt worden om degenen die moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien een fatsoenlijk bestaan te bieden. Dit is niet alleen in het belang van de laatst genoemde groep, maar in het belang van de hele samenleving, die hierdoor welvarender, gezonder en veiliger wordt.

"Solidariteit bestrijdt de oorzaken van de grote ongelijkheden in de samenleving door inkomen, kennis en macht te herverdelen."

Tweet citaat
Lees verder: Vrijheid
Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA