Gelijkheid

Als Jonge Socialisten vinden we dat alle mensen recht hebben op een goede levensstandaard op basis van hun mens zijn. Stemrecht, toegang tot onderwijs, bescherming tegen discriminatie en tal van andere algemene rechten zorgen voor een gelijke start voor iedereen.

De Jonge Socialisten staan voor gelijkheid die niet alleen gelijke kansen geeft aan de start, maar die ook steeds een steuntje in de rug geeft als mensen niet zelfstandig over hobbels of drempels heen komen of gewoon pech hebben. De Jonge Socialisten spannen zich in om mensen bewust te maken van deze hobbels en nemen ze weg waar het kan. Gelijke kansen aan de start kunnen pech in het leven niet voorkomen. Daarnaast blijven wij strijden tegen de ongelijkheid die ontstaat door de structurele machtsverhoudingen van de kapitalistische samenleving.

Door te blijven werken aan emancipatie realiseren we meer gelijkheid. Daarom steunen we mensen die willen emanciperen. Niet alleen om hen individueel verder te helpen, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen daadwerkelijk gelijke kansen krijgt en er geen groepen achtergesteld worden.

"Wij blijven strijden tegen de ongelijkheid die ontstaat door de structurele machtsverhoudingen van de kapitalistische samenleving."

De Jonge Socialisten staan niet enkel voor een betere armoedebestrijding, maar willen in zijn algemeenheid het verschil tussen rijk en arm verkleinen, ook als dit het inkomen van de armste mensen in de samenleving niet beïnvloedt. Armoede is relatief, geen enkel mens is meer dan duizend keer zo belangrijk als een ander mens en de verschillen in inkomen zouden dus ook nooit zo groot mogen zijn.

Lees verder: solidariteit
Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA