Duurzaamheid

Onze ideale samenleving is duurzaam. Duurzaamheid is nodig om zorg te dragen voor de behoeftes van mens en natuur, nu en in de toekomst. In de keuzes die wij als samenleving maken mogen financiële motieven niet doorslaggevend zijn.

Het is noodzakelijk meer evenwicht aan te brengen tussen het gebruik en het behoud van de natuur en onze leefomgeving. Door roofbouw op de natuur en het overvragen van natuurlijke bronnen worden de ecologische grenzen langzamerhand overschreden. Het is goed te streven naar economische vooruitgang, maar dit is niet zaligmakend en moet plaatsvinden binnen ecologische grenzen. Daarom moeten we beter gebruik maken van de voorzieningen, capaciteiten en materialen waarover wij beschikken.

De Jonge Socialisten vinden dat duurzaamheid meer is dan natuur en milieu. Bedrijven en organisaties moeten duurzame ontwikkeling en opbrengst verkiezen boven kortetermijnwinst ten koste van mens en maatschappij. In elke werkrelatie moet oog zijn voor duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling, ongeacht de contractvorm. Werk is veel meer dan enkel een manier om een inkomen te verdienen. Werk draagt bij aan het zelfbeeld en de zelfwaardering van mensen.

"Het is goed te streven naar economische vooruitgang, maar dit is niet zaligmakend en moet plaatsvinden binnen ecologische grenzen."

Tweet citaat

De Jonge Socialisten staan voor een duurzame politiek die gericht is op de (middel)lange termijn. Een duurzame politiek die niet gegijzeld wordt door gevestigde belangen en de gunst van de kiezer hier en nu. Een duurzame samenleving, dienstbaar aan mens en natuur, vraagt een politiek die het bestaande nooit als vaststaand beschouwt, maar altijd op zoek is naar verbetering en nieuwe mogelijkheden. Kortom, een politiek die niet alleen denkt aan morgen, maar ook aan overmorgen.

Lees verder: verbondenheid
Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA