Beginselen

Dit zijn onze idealen. Vijf stuks: gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid. Eigenlijk passen onze idealen niet op één lijstje. We hebben talloze motivaties om politiek actief te zijn, talloze idealen om na te streven. Toch hebben we er vijf uitgekozen, de vijf die al die motivaties en idealen het beste samenvatten. Vijf beginselen bovendien, die voortbouwen op de rijke sociaaldemocratische geschiedenis. We hebben ze zonder hiërarchie opgeschreven, want ze zijn allemaal ontzettend belangrijk.

Onze idealen kennen geen grenzen. We erkennen dat we onze idealen het gemakkelijkst dichtbij kunnen verwezenlijken, maar dat weerhoudt ons niet om verder te kijken. Over de grenzen van onze steden en dorpen, onze provincies en ons land. We werken aan een wereld waarin onze idealen overal werkelijkheid kunnen worden.

De Jonge Socialisten vinden dat democratie de enige legitimering kan zijn voor politieke besluiten. Niet bedrijven of lobbyisten, maar burgers moeten de besluitvorming beïnvloeden. Democratie gaat voor sociaaldemocraten echter veel verder dan vierjaarlifjkse verkiezingen of het recht op petitie. Een democratische samenleving zorgt ervoor dat iedere burger zeggenschap heeft over zijn omgeving en de macht om daar via democratische weg veranderingen in aan te brengen. De rol van de politiek is om deze ideeën en belangen te wegen. Wij streven ernaar ook hen te betrekken die niet vooraan staan om zich met deze besluitvorming te bemoeien. Zo kunnen we onze idealen waarmaken.

De maatschappij verandert in hoog tempo, onzekerheid en individualisme vieren hoogtij. Deze idealen zijn ons houvast in ons dagelijkse politieke handelen, ze geven richting aan onze droom.

Onze idealen zijn hard nodig. De maatschappij verandert in hoog tempo, onzekerheid en individualisme vieren hoogtij. Deze idealen zijn ons houvast in ons dagelijkse politieke handelen, ze geven richting aan onze droom. In onze rechtsstaat ligt een aantal van deze idealen al verankerd. Gelijke rechten moeten bewaakt worden en in de praktijk worden gebracht. Onze dromen stoppen niet bij de rechtsstaat, onze idealen reiken verder. Onze idealen worden hier verder uitgewerkt: gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid.

Van Waarde-project

De beginselen van de Jonge Socialisten zijn op het voorjaarscongres in Utrecht in 2014 vastgesteld, omdat wij het belangrijk vinden om duidelijk te kunnen uitstralen waarvoor wij als jongeren staan. Er is ook een zekere overlap tussen onze beginselen en het Van Waarde-project van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Zij spreken over de waarden: Bestaanszekerheid, Goed Werk, Verheffing en Binding.

De Jonge Socialisten vinden het belangrijk dat deze idealen veel sterker terugkomen in de alledaagse politiek van de PvdA. We zijn daarom ook blij dat het PvdA-congres onze motie heeft aangenomen waarin wij pleiten dat de Tweede Kamer-fractie een herkenbaarder PvdA-geluid moet laten horen en we bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst veel sterker moeten kijken naar deze waarden. Wij organiseren ook bijeenkomsten om het te hebben over deze waarden.

Download onze beginselen
Lees verder: Gelijkheid
Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA