JS Buitengewoon Congres 2023

Aankondiging buitengewoon congres 22 januari   Op het afgelopen Najaarscongres is besloten om een buitengewoon congres te organiseren met als doel inhoudelijke congresvoorstellen te bespreken. Hiervoor kunnen zoal gebruikelijk moties worden ingediend en andere voorstellen worden gedaan. Dit kan gestuurd worden aan presidium@js.nl. Tevens zal hier een update gegeven worden door het Landelijk Bestuur over […]

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA